Bild till artikeln

Vad ni kan vänta er genom Företagskulturell Nulägesanalys i samarbete med Oddwork

Resultat med Företagskulturell Nulägesanalys

Genom att genomföra en Företagskulturell Nulägesanalys (FN) får ni möjlighet att fatta informerade beslut om utvecklingen av er företagskultur och employer brand – med input och stöd från hela organisationen. Vi presenterar ett urval av positiva resultat som uppstår till följd av en företagskulturell nulägesanalys:

1. Ledning får möjlighet att fatta informerade beslut om utvecklingen av er företagskultur och employer brand
Företagskulturell Nulägesanalys tar bort gissningen i hur ni bör utveckla er organisations företagskultur på bästa sätt. Genom datadriven analys får ni möjlighet att fatta informerade beslut om vilket eller vilka områden ni bör fokusera på – med stöd från hela organisationen.

2. Engagemang och delaktighet i hela företaget
När ni genomför en Företagskulturell Nulägesanalys tillsammans med era medarbetare engagerar ni på ett effektivt sätt hela (eller stora delar) av er organisationen inom frågor kopplade till företagskultur och employer brand. Denna delaktigheten skapar både större förståelse, ägande- och ambassadörskap från er organisation: inför, under eller efter satsningar kopplade till företagskultur och employer brand.

3. Mätbarhet och analys på projekt och satsningar
Den Företagskulturella Nulägesanalysen är digital och utgår från datadriven GAP-analys. Detta ger er möjlighet att se hur olika delar av organisationen ser på er företagskultur och employer brand. I samband med genomförande av analys får ni en specifik nulägesbild över vad er organisation anser om sin företagskultur och varumärke i relation till både nuläge och önskat framtidsläge. Om ni utifrån denna data väljer att genomföra ett eller flera företagskulturella projekt har ni genom en andra analys möjlighet att få tydlig mätbarhet på hur era satsningar har mottagits av organisationen.

Läs mer om den Företagskulturella Nulägesanalysen nedan och se hur den effektivt, steg för steg, genomförs tillsammans med er organisation.

Fatta informerade beslut om utvecklingen av er företagskultur och employer brand

Om Företagskulturell Nulägesanalys (FN)

Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients “, sa Virgins grundare Richard Branson. I Randstad Employer Brand Research instämmer 96 % av 175 000 tillfrågade i att ett företags kultur måste stämma överens med deras personliga värderingar för att de ska känna sig nöjda med arbetsplatsen. 87 % började arbeta på ett företag därför att kulturen passade dem. Om vi har ambition att behålla och attrahera talanger på dagens talangmarknad behöver vi helt enkelt aktivt arbeta med vår företagskultur och employer brand. Men hur väljer vi rätt fokusområden för våra satsningar? Vad tycker vår egen organisation är viktigast?

Oddworks Företagskulturella Nulägesanalys (FN) har tagits fram i syfte att ta bort dessa gissningar – och istället ge ledning möjlighet att fatta informerade beslut om satsningar kopplade till sin företagskultur och employer brand. Genom digital GAP-analys får era egna medarbetare ge sin input på vad som är relevant för just er att fokusera på. Den Företagskulturella Nulägesanalysen utgår ifrån Oddmodel of Employer Brand med fokus på organisationens syfte, företagskulturella pelare, företagskulturella aktiviteter och kommunikation av varumärke. GAP-analys är ett affärsverktyg som gör det möjligt för ett företag att jämföra sin aktuella prestation (sitt nuläge) med sin potentiella prestation (önskat framtidsläge). Verktyget är skapat och designat av Oddwork utifrån de senaste trenderna, empirin och verkligheten på dagens talangmarknad.

Såhär effektivt är det...Steg 1/4

Ni vill få en tydlig bild över er organisation

Allt börjar med att ni vill få en tydlig bild över hur era medarbetare ser på just er företagskultur och employer brand. Detta kan vara i anslutning till diskussion om vilka företagskulturella områden ni ska satsa på alternativt vill ni få mätbarhet på redan genomförda satsningar. I samband med detta får vi kontakt där vi lyssnar in till era ambitioner och förväntningar. Utifrån dessa ambitioner förbereds och designas er egenbrandadade Företagskulturella Nulägesanalys online – redo att skickas ut till hela, eller utvalda delar av, er organisation. Klicka till höger för att komma dit. 

Steg 2/4

Era medarbetare svarar

Den Företagskulturella Nulägesanalysen är digital, anonym och genomförs av era medarbetare online. I samband med utskick till era medarbetare leds de in till er egenbrandade svarsplattform där de svarar på 20 frågor kopplade till er företagskultur och employer brand. Analysen tar ca 10-15 minuter per person att genomföra. Varje svar bidrar med värdefulla insikter om hur er organisation ser på sin företagskultur och employer brand. När samtliga svar har kommit in är det dags för nästa steg: analys. Klicka vidare för att komma dit. 

Steg 3/4

Dataanalys

Varje svar från era medarbetare har bidragit med värdefull information om ert nuläge respektive önskat framtidsläge inom företagskultur och organisation. När deadline för svar har nåtts samlas Oddworks Employer Branding Advisors och Digitala Specialister för att analysera samtlig inkommen data från er organisation. Detta arbete tar ca. en vecka att genomföra från nulägesanalysens svarsdeadline. Utifrån denna data dras tydliga slutsatser och rekommendationer – redo att presenteras för er. Klicka dig dit! 

Steg 4/4

Presentation: Slutsatser & rekommendationer

Utifrån era medarbetares engagemang har vi nu fått möjlighet att identifiera tydliga fokusområden för just er organisation. Anser era medarbetare att ert syfte som organisation är tydligt? Känner de att det är viktigt för dem? Hur ser de på kommunikation av varumärke? Har er satsning på företagskulturella aktiviteter under det senaste året givit det resultat ni hoppats på? Samtliga svar hittas i den analys som nu sätta samman till en presentation – redo att presenteras för er ledning eller utvalda beslutsfattare. Utifrån både analys och presentation bidrar vi med rekommendationer på vad ni kan göra för att skapa en ännu starkare företagskultur och employer brand i just ert företag. Nu informerade och med stöd av hela organisationen.

Fatta mer informerade beslut med hjälp av Företagskulturell Nulägesanalys (FN)

Kontakta oss om FN

Oddwork hjälper företag över hela Sverige att fatta mer informerade beslut med hjälp av Företagskulturell Nulägesanalys (FN). Ta kontakt så berättar vi vad vi kan göra tillsammans.

Jag vill analysera min organisation

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort för att berätta mer om Företagskulturell Nulägesanalys (FN)

Stäng
Tack för att du kontaktat oss! Låt oss landa i dessa tankar så återkommer vi till dig snart.
Ha en Odd dag så länge!
Stäng