LET'S FIND YOUR NEXT TALENT

Underlag: Profile Pick

För att få en tydlig bild över er verksamhet, er företagskultur och ert behov ber vi er att svara på frågorna nedan. Detta för att vi ska få en så tydlig bild som möjligt över vem det är vi söker till er i relation till både erfarenhet och personlighet. Vänligen svara på frågorna nedan efter bästa förmåga och skicka in till Oddwork. Era svar kommer att ligga till grund för vårt gemensamma profilmöte (Profile Pick) där vi gör en djupdykning i vem eller vilka talanger vi söker till er.

För att få en så ärlig bild som möjligt över er framtida talang ber vi er att beskriva i egna ord och inte kopiera från en existerande annons.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete för att hitta er nästa talang!