FÖRETAGSKULTURELL NULÄGESANALYS

Välkommen till Recos företagskulturella nulägesanalys

Recos employer brand är den del av ert varumärke som avgör hur ni uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida medarbetare. På dagens talangmarknad är det avgörande att jobba med och utveckla sin företagskultur och sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera och behålla sina talanger. Hur mår er företagskultur? Har ni ett tydligt syfte som organisation? Vänligen svara på frågorna nedan för att ge oss din bild av nuläget.

Efter sammanställning av svarsdata från de 18 frågor nulägesanalysen består av kommer Reco att få en specialanpassad rapport som kommer att beskriva hur ni kan fortsätta att utveckla er företagskultur och ert employer brand för att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats.

 • ERT SYFTE SOM FÖRETAG

 • WHY, Reason for Being, Kärnvärde, Mission. Kärt barn har många namn. Upplever du att ert företag drivs med ett tydligt syfte och en klar målsättning?
 • Har ni dokumenterat ert företags syfte i form av ex. ett EVP, Reason for Being, WHY-statement, mission statement eller motsvarande?
 • Utifrån dina svar ovan, hur värdefullt bedömer du att det skulle vara för ert företag att förstärka sitt gemensamma syfte som organisation?
 • ER FÖRETAGSKULTURELLA VÄRDEGRUND

 • Upplever du att ni har en stark företagskultur i ert företag?
 • Har ni som företag identifierat och definierat er företagskulturella värdegrund som beskriver vilka ni är och vad ni står för som organisation? Exempelvis i form av värdeord.
 • Utifrån dina svar ovan, hur värdefullt bedömer du att det skulle vara att förstärka er företagskulturella värdegrund ytterligare i organisationen?
 • ERA FÖRETAGSKULTURELLA AKTIVITETER

 • Har ert företag en kultur av aktiviteter som ni gör tillsammans, såväl på som utanför jobbet?
 • Har ni någon aktivitetsplan för saker ni gör tillsammans?
 • Utifrån dina svar ovan, hur värdefullt bedömer du att det skulle vara att förstärka nuvarande och aktivera nya företagskulturella aktiviteter i er organisation?
 • ER KOMMUNIKATION AV VARUMÄRKE & FÖRETAGSKULTUR

 • Upplever du att ert företag har ett starkt varumärke idag?
 • Kommunicerar ni ut er företagskultur utanför era egna väggar?
 • Är du en aktiv användare av sociala medier?

  Definitionen av att vara en aktiv användare i sociala medier är att man besöker något socialt nätverk (ex. Facebook, Instagram eller LinkedIn) från en (1) gång i månaden upp till varje dag (IIS, Svenskarna och Internet 2017).
 • Använder ni sociala medier (ex. Facebook, Instagram och LinkedIn) för att kommunicera ert varumärke och er företagskultur idag?
 • Utifrån dina svar ovan, hur värdefullt bedömer du att det skulle vara att förstärka er kommunikation av varumärke och företagskultur?
 • Din profil

  För att kunna dra slutsatser om vilka delar av organisationen som delar samsyn kring er företagskultur och varumärke, och vilka som inte gör det, vill vi gärna veta lite mer om dig. Denna information är konfidentiell och du lämnar dina svar helt anonymt.
 • Vilket eller vilka områden enligt frågeställningen ovan anser du är viktigast i ert fortsatta företagskulturella arbete? Du kan välja fler än ett alternativ.
 • Hur länge har du arbetat i företaget? (frivilligt)
 • Vilken avdelning arbetar du på? (frivilligt)
 • Vill du dela med dig av övriga tankar och idéer kring ert företagskulturella arbete framåt?
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.