En positiv upplevelse trots avslutad anställning

Om Talent Testimony

Talent Testimony säkerställer arbetsgivarupplevelsen genom personliga samtal med de medarbetare som just nu tvingas lämna sin arbetsgivare.

Arbetsgivare lägger ofta stort fokus på introduktion av medarbetare, men desto mindre på avslutet av en medarbetares anställning. Detta gör att många arbetsgivare går miste om värdefulla insikter och en möjlighet att aktivt påverka hur arbetsgivarvarumärket lever vidare genom tidigare medarbetare. Alla människor vill bli lyssnade på och personen som lämnar är en mycket viktig varumärkespelare för ert bolag under många år framåt. Det är därför lika centralt att bevara arbetsgivarvarumärket genom tidigare medarbetares upplevelser, som att bygga det starkt mot nuvarande och framtida.

Just nu råder ofrivilliga varsel på många håll i Sverige och det är viktigt att medarbetare som tvingas lämna sitt arbete får lämna med känslan av att de har haft en hängiven arbetsgivare genom såväl introduktion och anställning som avslut. Trots avslut ska man känna att man lämnar en arbetsgivare som man gärna skulle vilja arbeta för igen och som man talar väl om även efter anställningens slut.

Talent Testimony säkerställer den upplevelsen både för er och era medarbetare.

Bild till artikeln

Personliga samtal med experter som hjälper vidare

Hur genomförs Talent Testimony?

– Genom Oddworks digitala plattform bokas medarbetare in för samtal med en dedikerad Talent Manager. Samtalet är dels ett tillfälle för era medarbetare att få dela med sig av hur de känner och mår just nu samtidigt som det består av en strukturerad frågeställning, med möjlighet att addera ytterligare kompletterande frågeställningar från er.

– Vid samtal med mer än en (1) medarbetare från ert företag samtidigt har informationen självklart möjlighet att anonymiseras.

– Efter genomförda samtal och intervjuer skickar ansvarig Talent Manager över en sammanställning av all insamlad information och insikter till er. Ett tillfälle för presentation bokas också in om ni önskar. Genom en samlad rapport får ni en tydlig bild över era medarbetares upplevelser, medvetna om att ni har skapat bästa möjliga förutsättningar för ett positivt avslut. 

Vi finns här för er

Ta kontakt så diskuterar vi era förutsättningar

Kontakta oss så ser vi fram emot att diskutera hur vi kan stötta era medarbetare.

Kontakta mig!

Vänligen fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt inom 24 h.

Stäng
Stäng