Attrahera

Inom området ATTRAHERA fokuserar vi på de möjligheter vars primära syfte är att attrahera talanger och medarbetare till er organisation. Möjligheter inom ATTRAHERA innefattar ex. företagskulturellt employer brandingarbete med syfte att identifiera, paketera och förstärka er företagskultur och syfte som organisation, varumärkesbyggnad och rekryteringskampanjer mot relevanta målgrupper i sociala medier, framtagande av varumärkesbyggande film och foto som bygger ert employer brand än starkare m.m.

Ert interna employer brand: Syfte som organisation, företagskultur & arbetsgivarlöfte (EVP)

Genom Oddworks utvecklade metodik och workshopformat hjälper vi er att identifiera, paketera och/eller aktivera ert syfte som organisation, företagskultur och arbetsgivarlöfte. Läs mer om hur detta arbete genomförs här eller ta del av Wints företagskulturella resa tillsammans med Oddwork.

Bild till artikeln

Varumärkesbyggnad: Kommunikation & Sociala Medier

Genom strukturerad kommunikation och publicering av innehåll i sociala medier (och övriga relevanta ytor mot talangmarknaden) bygger ni upp ett starkare employer brand och varumärke, vilket ger er möjlighet att attrahera rätt målgrupper både som arbetsgivare och företag. Ta del av vilka resultat Gina Tricot, Sector Alarm och Tuve Bygg har upplevt i ett av våra partnercase.

Social Media Rekrytering

Våra copywriters skräddarsyr era rekryteringskampanjer och det digitala specialistteamet aktiverar den senaste målgruppsoptimeringstekniken i era sociala medier, så att ni får möjlighet att attrahera fler talanger till era lediga tjänster i samband med att ni ska rekrytera. Läs mer om Social Media Rekrytering.

Bild till artikeln

Employer Branding Video (EBV) & Fotografering

Fånga er företagskultur, medarbetare och employer brand på film (eller foto) för att attrahera fler talanger till era lediga tjänster, samtidigt som ni bygger ett starkare varumärke på allt ifrån hemsida till jobbannonser. Läs mer om Employer Branding Video (EBV) och se exempel på hur vi på Oddwork har valt att levandegöra vår egen företagskultur genom video.

Rekrytera

Inom området REKRYTERA fokuserar vi på de möjligheter vars primära syfte är att rekrytera talanger och medarbetare till er organisation. Oddwork matchar talang med företagskultur. Vi tror på att hitta personligheter som stämmer överens med både era krav och er kultur – det är då magi uppstår. Möjligheter inom REKRYTERA innefattar rekrytering av era framtida talanger där Oddwork hanterar hela rekryteringsprocessen från start till mål, alternativt talanginhyrning där Oddwork tar hand om hela rekryteringsprocessen och arbetsgivaransvaret under de första månaderna av er talangs anställning innan ni behöver fatta eget beslut om anställning.

Rekrytering

Oddwork matchar talang med företagskultur. Vi tror på att hitta personligheter som stämmer överens med både era krav och er kultur – det är då magi uppstår. I en rekrytering hanterar vi hela rekryteringsprocessen och ni anställer rätt slutkandidat. Ta del av Forsman & Bodenfors upplevelser av att samarbete med Oddwork inom rekrytering.

Bild till artikeln

Talanginhyrning

Vid en talanginhyrning tar Oddwork hand om hela rekryteringsprocessen och arbetsgivaransvaret under de första månaderna av er talangs anställning. Detta gör att ni i lugn och ro får möjlighet att se att kandidaten är den perfekta matchen med just er företagskultur innan ni behöver fatta beslut om anställning.

Behålla

Inom området BEHÅLLA fokuserar vi på de möjligheter vars primära syfte är att behålla och utveckla er personal och företagskultur. Möjligheter inom BEHÅLLA innefattar ex. workshopformat som skapar starkare företagskultur i organisationen, onboardinglösningar som säkerställer att medarbetare får bästa möjliga start (samt utvecklas snabbare och stannar längre), medarbetarundersökningar där organisationens välmående och utveckling visualiseras i realtid m.m.

Företagskulturell Nulägesanalys

Fatta informerade beslut om utvecklingen av er företagskultur och employer brand. Genom att genomföra en företagskulturell nulägesanalys (FN) får ni möjlighet att fatta informerade beslut om utvecklingen av er företagskultur och employer brand – med input och stöd från hela organisationen. Läs mer om vilka värden den företagskulturella nulägesanalysen skapar.

Bild till artikeln

Identifiera och aktivera era företagskulturella aktiviteter: för en starkare företagskultur

Genom en välutvecklad workshopmetodik som leder fram till framtagandet och aktiverandet av era företagskulturella aktivitetsplaner skapas en starkare företagskultur i ert företag, i linje med er värdegrund. Läs mer om hur detta arbete genomförs här

Onboarding

Studier visar att över 80% av nyanställda tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren bidrar till en bra och individanpassad introduktion. Resultatet? Personen trivs bättre, stannar längre och blir lönsam mycket snabbare. Oddworks onboardinglösningar möjliggör just detta.

Bild till artikeln

Medarbetarundersökningar (i realtid)

Medarbetares arbetsglädje och lönsamhet hör ihop. Tiden då medarbetarundersökningar gjordes en gång per år är förbi. Följ och analysera istället din organisations välmående och utveckling digitalt, i realtid.

Oddmodel of Employer Brand

För att ta del av Oddmodel of Employer Brands publicering i Forbes, klicka här.

När Oddwork utvecklar sina partners företagskulturer och employer brands är utgångspunkten Oddmodel of Employer Brand. Denna modell är utvecklad utifrån den senaste empirin och trenderna på dagens talangmarknad, i kombination med löpande analys och insikter från de ca. 4 000 – 5 000 intervjuer Oddwork varje år får möjlighet att genomför med talanger över hela Sverige. Modellen definierar de fyra (4) mest centrala delarna i en organisations företagskultur och employer brand att fokusera på om man har ambition att attrahera, rekrytera och behålla talanger på dagens talangmarknad.

1. Högst upp i modellen finner vi organisationens ”Syfte” och den övergripande ledstjärnan för hela företaget. Detta är svaret på frågan varför vi existerar som organisation och hur vi genom de produkter och/eller tjänster vi levererar hoppas bidra till en bättre omvärld. Att identifiera organisationens syfte är inte bara centralt för att kunna leda en större grupp människor, våra medarbetare, åt samma håll. Det är också centralt om vi har ambition att attrahera rätt talanger till vår organisation. Talangmarknaden har aldrig så starkt som idag önskat vara en del av syftesdrivna organisationer som skapar ett positivt avtryck i världen. Organisationens syfte identifieras (eller förstärks) genom workshopformat tillsammans med både ledning och medarbetare.

2. Nästa del i modellen är ”Värderingar”, organisationens företagskulturella pelare. Dessa kallas många gånger också för organisationens kärnvärden eller värdeord. Värderingarna är svaret på frågan: vilka behöver vi vara för att nå vår fulla potential som företag och agera på mest effektiva sätt som organisation? De är grundfundamenten i företagets kultur då de definierar hur vi individuellt och som grupp ska agera gentemot varandra. Organisationens värderingar identifieras (eller förstärks) genom workshopformat tillsammans med både ledning och medarbetare. Tillsammans med organisationens syfte utgör de grunden i organisationens arbetsgivarlöfte och företagskulturella värdegrund, dess Employer Value Proposition (EVP).

3. Den tredje delen i modellen är ”Företagskulturella beteenden, aktiviteter och associationer”. Genom att ha paketerat vårt Employer Value Proposition (EVP) har vi identifierat vad vi gemensamt tror på och står för som organisation. Men företagskultur börjar inte leva av sig själv endast genom identifierandet och paketerandet av dessa delar. Företagskultur börjar leva och utvecklas på riktigt först när vi agerar och lever ut vårt syfte och vår företagskulturella värdegrund i organisationen varje dag. Detta görs genom att identifiera, förstärka och strukturera organisationens företagskulturella beteenden, aktiviteter och associationer, i linje med värderingar. Organisationens företagskulturella beteenden, aktiviteter och associationer identifieras (och förstärks) genom workshopformat tillsammans med både ledning och medarbetare.

4. Den fjärde och sista delen i modellen är ”Intern och extern kommunikation”, organisationens kommunikation av varumärke och företagskultur. Genom att i strukturerad och gemensam form ha identifierat och implementerat de första tre delarna i modellen har vi skapat en organisation där samtliga utgår från ett gemensamt, starkt och inspirerande syfte, gemensamma företagskulturella pelare och gemensamma företagskulturella aktiviteter. Men om vi inte endast vill behålla de medarbetare som redan är en del av vår organisation, utan också attrahera nya medarbetare som tror på det organisationen tror på och står för det organisationen står för – då behöver vi kommunicera ut vad det är vi tror på och står för till rätt målgrupper. Genom kommunikation av varumärke och företagskultur skapar vi ett ännu starkare employer brand hos rätt målgrupper, vilket ger organisationen möjlighet att attrahera rätt medarbetare.

odd Things To Know