I förgrunden ryggen av två personer med halvlångt blont hår. I fokus en person med mörkblå skjorta, blåa ögon och tillbakakammat blont hår.

Employer Branding

PacsOn: Identifiera ett gemensamt DNA

PacsOn är en del av den ledande europeiska distributionskoncernen OptiGroup. Med lokal närvaro, spetskompetens och stort personligt engagemang, hjälper de sina kunder att bli lönsamma genom skräddarsydda lösningar inom förpackningar och förbrukningsmaterial. För att uppnå strategiska mål och fortsätta attrahera och behålla rätt kompetens, vände de sig till oss på Oddwork. Uppdraget? Att revidera och paketera organisationens företagskulturella värdegrund tillsammans med medarbetarna. Ett samarbete som senare vidareutvecklades till flera nya, spännande projekt.

Tre personer som bär arbetskläder i lagermiljö. Två står bredvid en truck och den tredje sitter i trucken och visar något på en platta.

Uppdraget

Hitta en stark vi-känsla

Med en spännande förändringsresa både bakom och framför sig, stod PacsOn inför utmaningen att minska klyftorna mellan sina olika verksamheter och hitta en gemensam grund för sin kultur och sina värderingar. Som ett steg på denna resa tog vi tillsammans fram en ny värdegrund baserat på de nyckelinsikter vi identifierade från analysarbete, webinars, gemensamma workshops och intervjuer med medarbetare och ledare.  

Foto på lastbil med långt täckt släp som har Pacsons branding och logga i vitt på ljusgrön bakgrund

Resultat

En strategisk värdegrund som skapar delaktighet och gemenskap

Efter analysarbetet, påbörjades det kreativa arbetet med att sätta ord på medarbetarnas erfarenheter av PacsOn som arbetsgivare och kombinera det med de strategiska målen och resan framåt. Resultatet av vår process blev en värdegrund baserad på tre perspektiv; det interna, det externa och det strategiska. Närmare bestämt vad relevanta kandidater söker idag, vad PacsOn kan erbjuda medarbetare och företagets strategiska mål.
 

Men vårt samarbete slutade inte där. Efter att PacsOn:s nya värdegrund paketerats, utvecklades samarbetet med nya uppdrag – en road map med syfte att vägleda ledarna att implementera värdegrunden i det dagliga arbetet, en ledarguide och en playbook med syfte att vägleda företaget i hur de kan kommunicera värdegrunden externt och internt. Projektet startade med två workshops i Stockholm där vi tillsammans identifierade önskvärda ledarskapsbeteenden vilka sedan paketerades som ett LVP (Leadership Value Proposition). 

”Med hjälp av vår samarbetspartner Oddwork har vi lyft frågor som hur vi ser till att vara en attraktiv arbetsgivare, vad det innebär att alltid se till kundens bästa och hur vi kan behålla en kultur där vi bryr oss om varandra och har roligt på jobbet.”
— Ann Fröjd, HR-chef på PacsOn