Två personer med varsin kaffekopp sitter vid ett bort och pratar med varandra. De ler.

Oddwork 🧡 Saab

Fem konsulter, fyra städer 

Under flera år har vi på Oddwork haft ett inspirerande samarbete med Saab i deras strategiska employer branding-arbete. När ett rekryteringsbehov av nya Talent Acquisition Specialister dök upp under vintern 2023, föll även valet av samarbetspartner på oss. Efter annonsering av de aktuella tjänsterna, en noggrann search av kandidater och givande intervjuer, kunde vi presentera fem topptalanger.

”Att Saab var en stabil och trygg arbetsgivare behövde jag aldrig förmedla till kandidaterna, den bilden av företaget delade alla.”
— Julia Harrysson, Talent Manager på Oddwork

Jakten på toppkandidater

När vi fick i uppdrag att rekrytera personer, som i sin tur skulle rekrytera tunga profiler inom IT till försvarsindustrin, visste vi att kompetens inom search och sourcing var en viktig nyckelfaktor i jakten på potentiella medarbetare. För att säkerställa en klockren matchning mellan kandidaterna och Saabs kultur, letade vi efter profiler med en social och hjälpsam energi, ett intresse och nyfikenhet för andra människor, en målinriktad approach och vilja att bygga nätverk och långsiktiga relationer.    

 

Kunden

Saab grundades 1973 och har sedan starten strävat mot att skapa trygghet och säkerhet för människor och samhällen genom system, produkter, ny teknik och innovativa lösningar.

Behovet

Rekrytering av 5 konsulter, Talent Acquisition Specialister under vintern 2023 

Processen

Annonsering av jobbannonser, search, intervjuer, löpande avstämningar och presentation av kandidater.  

 

 

Locations

Göteborg, Järfälla, Karlskoga/Arboga och Linköping 

Ett jobb med ett viktigt syfte

Under intervjuerna med kandidaterna blev det tydligt att Saabs arbetsgivarvarumärke var starkt förankrat hos målgruppen. Även om bilden givetvis också präglades av säkerhet, rutiner och sekretess, var det tryggheten, stabiliteten och utvecklingsmöjligheterna inom organisationen, som lockade kandidaterna mest.

Under hela processens gång hade vi ett tätt samarbete med Johanna Lindebäck, Manager Talent Acquisition & Talent Attraction, som var huvudansvarig för konsultrekryteringen på Saab. Vi frågade henne hur hon upplevde vår process och vårt samarbete.

 

Varför valde ni Oddwork som samarbetspartner i denna rekrytering? 

Oddwork är en uppskattad partner vi har haft under fler år inom employer branding och det kändes väldigt viktigt att samarbeta med en partner som är väl insatt i vad som gör oss till en attraktiv arbetsgivare.  

 

Hur var din upplevelse av samarbetet med oss och våra rekryterare? 

Jättebra. Julia var otroligt serviceminded och helt rätt person för uppdraget. Hon var lyhörd, flexibel och nytänkande i vårt samarbete. Något jag uppskattade väldigt mycket!  

 

Vad var mest värdefullt med vårt samarbete under rekryteringsprocessen? 

Er expertis och erfarenhet av liknande resa i andra storbolag. Jag upplevde att jag verkligen kunde diskutera olika kandidater och perspektiv med er. Jag fick inte bara hjälp med en tillsättning, utan jag upplevde även att jag hade en person att bolla med kring hur teamuppbyggnaden skulle se ut. Ni hjälpte mig bygga halva mitt team, snabbt, smidigt och professionellt. 

 

Hur upplevde du vår kommunikation under processen? 

Snabb, tydlig och vänligt inställd. Ni förstod snabbt vad jag hade för vision med teamet och jag upplevde att vi blev ett team och strävade mot samma mål. Det var en styrka och framgångsfaktor i rekryteringarna.

 

Något annat du vill dela med dig av kring samarbetet med vårt rekryteringsteam? 

Jag uppskattade den personliga kontakten och relationen väldigt mycket och även om det var en intensiv resa hade vi väldigt roligt längs vägen, något jag värderar högt! 

 

 

Två personer med varsin kaffekopp sitter vid ett bort och pratar med varandra. De ler.

På jakt efter nya topptalanger till ditt team?

Kontakta oss