Employer Branding

Sendify: Att skapa EVP- och aktiveringsstrategi – del två

Hur blåser du liv företagsvärderingar? Tillsammans med Sendify Alignment Group skapade vi en strategi för att aktivera arbetsgivarvarumärket. Strategin gav organisationen konkreta projekt för att stärka arbetsgivarvarumärket och styra kulturen i önskad riktning.

Aktiveringsstrategi

En av Sendifys nya kärnvärderingar är Spark change. Det handlar om att omfamna förändring, ha modet att experimentera och lära av misslyckanden. Med utgångspunkt i detta värde lanserade Sendify Spark Change Days – tre dagar där alla samlas för att brainstorma innovativa idéer och inspirera till betydelsefull förändring. Detta är bara ett exempel på hur värderingar kan ta form inom en organisation.

”Spark Change Days gjorde verkligen att vi som organisation kunde zooma in på de intressanta problem som våra kunder för närvarande står inför.”
— Fredrik Edeland, grundare & VD


Att attrahera rätt talanger

För att attrahera rätt talanger till ditt företag måste du på ett effektivt sätt kommunicera den kultur som definierar företaget. Employee Promise (som även kan kallas Purpose som i det här fallet) brukade vara ett intern dokument. Idag ser vi många företag som utnyttjar kraften i detta för att skapa övertygande kommunikation riktad till specifika talangsegment.

I fallet med Sendify formulerade Oddwork ettmedarbetarlöfte: Set people and businesses in motion. Tänk på detta uttalande som ett kommunikativt koncept – hur kan vi översätta det till övertygande text i till exempel en social mediekampanj?

Detta är bara den inledande delen av Sendifysagan. Oddworkteamet är fast övertygade om att de är på väg att påskynda otaliga spännande karriärer. Så håll dig uppdaterad om den kommande resan. 

Redo att hitta kraften i ditt employer brand?

Kontakta oss