Employer Branding

Starship Technologies: The talk of the town. Eller världen.

Starship Technologies grundades 2014 och är ett estniskt företag som utvecklar autonoma robotleveranser. Med visionen att revolutionera mat-och paketleveranser erbjuder de sina innovativa tjänster för att förbättra och förenkla människors vardagsliv.

Bakgrund

Med siktet inställt tillväxt

I och med sin växande tillväxtresa under 2021 ökade även Starships behov av fler talanger inom tech och design. För att skapa medvetenhet om sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera rätt kompetens, började Starship leta efter en partner inom employer brandingen jakt som till slut ledde fram till oss på Oddwork! 

Uppdraget

Make some noise! 

Som ett relativt nytt namn på arbetsmarknaden och med ett ökat behov av nya medarbetare, var Starships utmaning att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare hos talangmålgruppen och locka relevanta kandidater till sin karriärsida. Efter ett noggrant analysarbete identifierade vi tillsammans vissa luckor i kommunikationen mot målgruppen. Oddworks uppdrag blev att fylla dessa luckor och ge den aktuella målgruppen svaret de letade efter – varför ska jag söka mig till just det här företaget? 

Samarbetet och lösningen 

Personas, kanalstrategi och kreativa koncept förpackade i en kommunikationsplan

Med målet att attrahera rätt kompetens och driva trafik till Starships karriärsida, utvecklade vi på Oddwork en kommunikationsplan där fyra olika personas, en digital kanalstrategi och kreativa koncept för sociala mediekampanjer presenteradessamtliga framtagna med stöd av data, tidigare publikationer, konkurrentanalyser och intervjuer med medarbetare och ledare på Starship.

Syftet med kampanjerna var att ge relevanta talanger en sneak peek på hur deras framtid på Starship skulle kunna se ut och på så sätt skapa ett ökat intresse för Starship som arbetsgivare.

Dessutom lanserades Life Inside, en videoplattform utvecklad av oss på Oddwork, på Starships karriärsida och digitala kampanjer med syfte att skapa ett autentiskt och personligt arbetsgivarvarumärke. Plattformen utsågs internt hos Starship som “HR Higlight of the Year” tack vare de grymma resultat som medarbetarfilmerna genererade.  

 

Projektets faser

A step by step process

Steg 1: Nysta ut trådarna ur arbetsgivarvarumärket

I projektets första fas dök vi ner i Starships employer brand för att identifiera hur den aktuella målgruppen upplevde Starship som arbetsgivare och hur företaget särskilde sig från konkurrenter. Här lärde vi oss mer om Starships position på marknaden och hur vi på bästa sätt kunde kommunicera deras unika erbjudanden mot relevanta kandidater.

Steg 2: Talangmålgruppen och medarbetarna 

Därefter började arbetet med att identifiera talangresan och personas. Via målgruppsanalyser och medarbetarintervjuer fick vi en djupare förståelse för talangmålgruppen, deras verklighet och drivkrafter.  

Steg 3: Lift-off av kampanjer! 

Baserat på våra personas och insikter från medarbetarintervjuerna, utvecklade vi den digitala kanalstrategin. Här idéade vi fram olika kreativa koncept och valde ut relevanta kanaler för våra kampanjer med syfte att generera engagemang och trafik till karriärsidan – kommunikationsplanen var redo att aktiveras! 

 

Resultatet

6 digitala kampanjer

Sex olika kampanjer som tillsammans täckte upp den valda målgruppen.

Relevanta kandidater

Kampanjerna nådde ett stort antal relevanta kandidater inom vår valda målgrupp.

Ökad klickfrekvens

En högre klickfrekvens än på andra tidigare liknande kampanjer.

Minskad klickkostnad

En klickkostnad som minskade jämfört med tidigare kampanjer, vilket gjorde att vi fick mer bang for the buck”

Vill du hitta kraften i ditt arbetsgivarvarumärke?

Kontakta oss om projekt inom employer branding