fbpx

Partnercase: AstraZeneca & Oddwork
"En kommunikationsplattform som fångar själen i hela AstraZeneca"

Karin Hanberger

Copywriter

Karin är Copywriter och en del av kreatörsteamet här på Oddwork. Med en förkärlek för talstreck, lunchjogg och synonymer driver hon vårt projekt med AstraZeneca. När denna matlådeinspiratör inte lär sonen engelskans breda ordförråd, plöjer hon böcker på löpande räls i pendeln ner till det nybyggda huset söder om Göteborg.

Partnercase: AstraZeneca & Oddwork

Huvudområde: Employer Branding
Publicerat: 2019-10-27
Tillbaka


AstraZeneca flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv. När en uppdaterad kommunikationsplattform nu ska tas fram mot talangmarknaden får Oddwork möjlighet att utveckla den. 

AstraZenecas utmaning & ambition 
AstraZeneca har ett starkt och väletablerat, globalt Employer Value Proposition (EVP) som baseras på organisationens syfte Vi flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv. Ett syfte som tillsammans med värderingarna Vi sätter patienten först, Vi följer vetenskapen, Vi ska bli bäst, Vi gör det rätta och Vi har entreprenörsanda genomsyrar hela organisationen. Utmaningen som AstraZeneca Södertälje stått inför har överlag vilat i att kommunikationen mot talangmarknaden primärt tilltalat forskare. På produktionsenheten i Södertälje finns det ett behov av att även locka andra målgrupper såsom operatörer och marknadsförare.

AstraZenecas ambition har därav legat i att utveckla en uppdaterad kommunikationsplattform vars innehåll ska fånga själen från övriga delar och tjänsteområden i AstraZeneca Södertälje (ex. marknad, operations och talent acquisition), samtidigt som dess innehåll ska återspegla organisationens globala EVP: vara tillämpbart på allt från karriärsidor till billboards, jobbannonser och sociala medier.


Rundvandring på fabriken i Södertälje visade än tydligare vilken stark medarbetarstolthet som lever i AstraZeneca. Från vänster: Charles Sinclair (Oddwork), Douglas Afzelius (Oddwork), Devin Lincoln (AstraZeneca) och Sofia Johannesson (AstraZeneca) 

Action plan
Det blev snabbt tydligt (bland annat efter rundvandring på AstraZeneca Södertälje) att de allra starkaste ambassadörerna för AstraZenecas själ är dess egna kulturbärande medarbetare. På AstraZeneca Södertälje är medarbetarstoltheten mycket stark, där många har arbetat i många år – eller till och med hela sina yrkesliv.

AstraZeneca Talent Acquisition och Oddwork bestämde sig därför för att tillsammans identifiera en grupp om 45 starkt kulturbärande employer branding ambassadörer från AstraZeneca Södertäljes olika tjänsteområden. Tillsammans med Oddworks Employer Brandingteam strukturerades och genomfördes sedan ett workshopformat med ett specifikt syfte: att fånga själen i just AstraZeneca Södertälje. Denna workshop, tillsammans med övrig talang-, bransch- och konkurrentanalys, är nu byggklossarna i den uppdaterade kommunikationsplattform som Oddworks Employer Brandingteam för närvarande håller på att skapa.

Workshop i Södertälje med AstraZenecas employer brandingambassadörer och Oddworks dedikerade team

Teamets kommentarer just nu (pågående projekt): 
– Detta är ett fantastiskt spännande projekt ur flera perspektiv. Under vår gemensamma workshop var det en förmån att få uppleva den stolthet som lever inom AstraZeneca. Men också att få se hur alla deltagarna har sådan samsyn på AstraZenecas kultur och värdegrund, oavsett om man har varit en del av organisationen i tre veckor eller 30 år. Nu utvecklas kommunikationsplattformen enligt plan och vi ser fram emot slutpresentation i december, berättar 
Douglas Afzelius, Employer Branding Advisor på Oddwork.

Tack AstraZeneca för att vi får utvecklas tillsammans med er,

Karin Hanberger
Copywriter
Oddwork

odd Insights : Employer Branding

Employer Branding

Vad är employer branding?

Läs mer

Employer Branding

Alla som söker jobb har rätt till återkoppling

Läs mer

Employer Branding

Partnercase: Blocket & Oddwork

Läs mer