Gruppbild på nära håll av medarbetare på AztraZeneca och representater från Oddwork. Alla är klädda i ljusblå skyddskläder och skyddsmössor för håret.

Employer Branding

Fånga
själen i Astra-
Zeneca

AstraZeneca flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv. När en uppdaterad kommunikationsplattform skulle tas fram mot talangmarknaden fick Oddwork möjlighet att utveckla den.

Utmaning & ambition

En uppdaterad kommunikationsplattform

AstraZeneca har ett starkt och väletablerat, globalt Employer Value Proposition (EVP) som baseras på organisationens syfte vi flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv. Ett syfte som tillsammans med värderingarna Vi sätter patienten först, Vi följer vetenskapen, Vi ska bli bäst, Vi gör det rätta och Vi har entreprenörsanda genomsyrar hela organisationen. Utmaningen som AstraZeneca Södertälje stått inför har överlag vilat i att kommunikationen mot talangmarknaden primärt tilltalat forskare. På produktionsenheten i Södertälje finns det ett behov av att även locka andra målgrupper såsom operatörer och marknadsförare.

Gruppbild på nära håll av medarbetare på AztraZeneca och representater från Oddwork. Alla är klädda i ljusblå skyddskläder och skyddsmössor för håret.

Action plan

Hitta själen

Det blev snabbt tydligt (bland annat efter rundvandring på AstraZeneca Södertälje) att de allra starkaste ambassadörerna för AstraZenecas själ är dess egna kulturbärande medarbetare. På AstraZeneca Södertälje är medarbetarstoltheten mycket stark, där många har arbetat i många år – eller till och med hela sina yrkesliv.

Svartvit profilbild på Douglas Afzelius
”Under vår gemensamma workshop var det en förmån att få uppleva den stolthet som lever inom AstraZeneca. Men också att få se hur alla deltagarna har sådan samsyn på AstraZenecas kultur och värdegrund, oavsett om man har varit en del av organisationen i tre veckor eller 30 år.”
— Douglas Afzelius, fd. Employer Branding Advisor på Oddwork

Resultat

45 employer branding-ambassadörer

AstraZeneca Talent Acquisition och Oddwork bestämde sig därför för att tillsammans identifiera en grupp om 45 starkt kulturbärande employer brandingambassadörer från AstraZeneca Södertäljes olika tjänsteområden. Tillsammans med Oddworks Employer Brandingteam strukturerades och genomfördes sedan ett workshopformat med ett specifikt syfte: att fånga själen i just AstraZeneca Södertälje. Denna workshop, tillsammans med övrig talang-, bransch- och konkurrentanalys, är nu byggklossarna i den uppdaterade kommunikationsplattform som Oddworks Employer Brandingteam för närvarande håller på att skapa.

Vill du göra samma sak som AstraZeneca?

Kontakta oss