Employer Branding

Helhets-
lösning för tillväxtbolag

SEB Greenhouse är en helhetslösning för företag som omsätter från tio miljoner kronor och uppåt, med ambitionen att växa. Genom experthjälp, företagsrådgivning och skräddarsydda program får företagen tillgång till konkreta verktyg för att öka sin tillväxt ytterligare.

Uppdraget

Nationell employer brandingpartner

Talangmarknaden är i förändring och dagens talanger skiljer sig från sin äldre motsvarighet. För att förstå och attrahera rätt sorts talanger krävs det idag att företag arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke, eller employer brand: hur företaget uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av tidigare, nuvarande och framtida anställda. I ljuset av detta har Oddwork under de senaste åren specialiserat sig inom employer branding, vilket föranledde det stundande samarbetet med SEB:s Greenhouse.

SEB väljer Oddwork som nationell samarbetspartner inom employer branding för sina företagskunder. Från vänster: SEB:s Head of Entrepreneurs and High Growth Fredrik Josefsson, Oddworks VD & Head of Employer Branding Charles Sinclair, SEB:s Business Manager Greenhouse Anna Månsson, Oddworks Head of Sales Niklas Kekonius, SEB:s ansvarig för entreprenörssamarbeten och event Renate Grissom, SEB:s Business Developer Greenhouse Emil Hallström och SEB:s Business Developer och ansvarig för partnersamarbeten Michael Sparring.

Många tillväxtföretag skulle ha stor nytta av att bygga kraftfulla arbetsgivarmärken. Styrkan i PARTNERSKAPET med Oddwork är vi tillsammans har möjlighet att demokratisera specialistkompetens som tidigare varit tillgänglig för företag med en upparbetad betalningsförmåga. Vi är glada att tillsammans med Oddwork kunna utöka vår förmåga att tillsammans hjälpa fler tillväxtföretag att stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla rätt medarbetare.
— Michael Sparring, ansvarig för partnersamarbeten inom Greenhouse

Samarbetet

Utveckla svenska företags employer branding

Vi ser tillsammans med SEB:s Greenhouse fram emot att utveckla svenska företags employer branding och företagskulturer. Som alltid tror vi att världen blir en bättre plats om människor får göra vad de verkligen brinner för. Oddwork finns här för att göra det möjligt.

Tillväxtföretag med behov av employer branding?

Kontakta oss