Foto på fyra anställda på Wint samt deras kontorshund. Gruppen står utanför Wints kontor en solig sommardag.

Employer Branding

Wint: En kultur i ständig utveckling

Med sin unika tjänst revulotionerade Wint hur vi ser på ekonomiadministration. För ytterligare framgång valde de att inleda ett employer brandingsamarbete med Oddwork.

Uppdraget

Hållbar företagskultur i snabb tillväxt

Techbolaget Wint har sedan 2011 gjort det enklare att driva företag. De har digitaliserat den vardagliga administrationen och oavsett om det gäller fakturahantering, utlägg, momsbetalningar eller löpande månadsbokslut så sköter systemet processen helt automatiskt.

Dagens talangmarknad är i ständig förändring. För att bibehålla sina anställda och samtidigt attrahera rätt sorts talanger krävs det att man arbetar med sitt arbetsgivarmärke, vilket Josefine och Wint bestämde sig för att göra.

Gruppbild på tre medarbetare på Wint. Fotot är taget utomhus en solig dag.

Vad vi gjorde

Workshop: Vem är Wint?

Josefine Saraste är HR-ansvarig på Wint och har arbetat där sedan 2014. Under de åren har bolaget vuxit snabbt och kraftigt, vilket har lett till många nyanställningar. Under ett särskilt hektiskt kvartal gjorde Wint hela 32 nyrekryteringar.

I samband med Wints årliga konferens på Smögen 2017 inledde Wint sitt samarbete med Oddwork. Under hösten fortsatte arbetet i form av tre workshops som Oddwork höll med den referensgrupp som Josefine plockat ut. Tillfällena fokuserade på olika områden relaterade till Wints arbetsgivarvarumärke. Den sista workshopen handlade om implementation i verksamheten.

Svartvit profilbild på Josefine Saaraste.
”Det har varit fantastiskt givande och vi har fått en extremt bra introduktion till den här typen av arbete. Om man ser employer branding som någon enstaka insats som man kan titta på en gång per år, så är man fel ute. Arbetet behöver göras kontinuerligt och genom Oddwork har vi fått verktyg för att kunna jobba med denna fråga långsiktigt. Det formatet och den strukturen vi fått fram är jag jättetacksam för.”
— Josefine Saraste, HR-ansvarig på Wint

Resultat

Verktyg för kontinuerlig uppföljning

Under resans gång lade Josefine märke till en förändring hos de anställda: Många i referensgruppen började kommunicera ut Wints varumärke på sina sociala mediekonton. Innan var det vanligt att medarbetare delade annonser för lediga tjänster, men nu lägger fler tid på att skriva varför de arbetar på Wint och vad som gör företaget speciellt. 

– Många hävdar ju att företagskulturen sitter i väggarna. Jag tror inte på det. Företagskultur är något man aktivt skapar tillsammans, bland annat genom att jobba med sitt employer brand, säger Josefine Saraste.

Behöver du också verktyg för ditt employer brandingarbete?

Kontakta oss