photo of speakers EBT 5

Employer Branding

Datadriven företagskultur i realtid – Employer Branding Talks 22 mars

25 MARS 2022

Så länge det finns gediget underlag, finns det konkreta saker att ta fasta på.”

Ett starkt employer brand består av två centrala delar – strategiskt rätt intern företagskultur och att kunna kommunicera ut den till relevanta målgrupper.

Att lyckas med en värdeskapande kultur handlar om att sätta rätt förutsättningar för anställda att må bra på jobbet, vilket i sin tur gör att de presterar bättre. Låter ganska enkelt, eller hur? Så är dock inte fallet. Men att använda en plattform som i realtid ger en indikation på hur det faktiskt är på bolaget, är en bra start.

I samarbete med Winningtemp – plattformen som hjälper ledare att mäta och förbättra organisationers välmående – tog vi del av vilka bolag som ligger i framkant i mätbara positiva resultat.

Högst upp på listan hamnade Löfbergs och HusmanHagberg. I vårt femte Employer Branding Talks fick vi äran att lyssna in till Sofia Svahn, Chief People and Culture Officer på Löfbergs och Fredrik Kjell, VD på HusmanHagbergs. Ta del av inspelningen av eventet här. 

ETT LED I ATT NÅ UPPSATTA MÅL

En styrka hos HusmanHagberg är företagskulturen, menar VD Fredrik Kjell. Tydliga värderingar som är tydligt förankrade hos deras medarbetare och franchisetagare. Men när ett företag växer så mycket som HusmanHagberg har gjort, är det svårt att hålla samma kontakt med organisationen. Med 100 kontor runt om i Sverige och över 400 medarbetare, ville Fredrik se hur man kunde få en bättre inblick hur det går för varje kontor – men också hur varje medarbetare mår. Tillsammans med styrelsen och managementgruppen tog de steget att mäta organisationens välmående i realtid – och följa upp. 

 

Hur gjorde du för att övertyga styrelsen och managementgruppen att börja använda Winningtemp?
En välmående medarbetare är en högpresterande medarbetare. Vi behöver alla typer av verktyg för att underlätta ledarskapet ute i vår organisation. Det här är bara ett led i att nå våra mål. Det var inga problem att få igenom detta i vår styrelse eller i vår ledarskapsgrupp. Vi ville dock testa först, vilket vi gjorde på vårt huvudkontor i tre månader. Vi pratade om datan veckovis och införde tempsamtal istället för utvecklingssamtal. I dessa samtal gick vi igenom svaren som kommit in på till exempel arbetsglädje, ledarskap och arbetssituation. Efter att vi testat gick vi över till att använda Winningtemp på regionnivå och sedan genom hela organisationen.

Idag har vi till och med en person som enbart jobbar med våra realtidssiffror. På så vis kan vi snabbt och tydligt se vilket eller vilka kontor som inte mår bra och agera. Det ger oss möjligheten att göra punktinsatser för att öka välmåendet.

Om man kollar på förändringar internt genom detta arbete, vad har du sett?
Vi har fått en extra kanal gentemot våra medarbetare. Vi jobbar med alla typer av intranätplattformar för att öka vår kommunikation till våra anställda. Ibland kan informationen fastna någonstans, men vi kan ta fasta på de anonyma mejl som vi får se genom Winnigtemp. Det blir en minskad distans.

FRÅN ÅRLIG MEDARBETARUNDERSÖKNING, TILL DATA I REALTID

Hos Löfbergs ser historien inte så olik ut från HusmanHagbergs. För ett år sedan började Chief People and Culture Officer Sofia Svahn nysta i frågan om hur de ska jobba vidare med medarbetarundersökningar. Den årliga undersökningen stöttade inte på det sätt de önskade. Det var ett stort arbete som tog tid att gå igenom och skapa handlingsplan utifrån. Känslan att den årligt insamlade datan var utdaterad när planen väl satts var överhängande.

Var började resan mot att bli mer datadrivna?
Vi behövde ett nytt sätt att jobba mer löpande med välmående och utmaningar, framförallt utifrån ledarskapet och ledningsnivå. Hur vi mäter måendet i bolaget ska inte var allt för olikt hur vi mäter våra finansiella resultat. En välmående medarbetare är en presterande medarbetare som i sin tur bidrar till våra strategiska och finansiella mål – det går hand i hand. Att fånga in inputs och utvecklingspotential har varit otroligt viktigt då vi har vuxit från Karlstad ut till norra Europa.

Hur används verktyget hos er?
Vi använder det på likande sätt som hos HusmanHagberg. Alla marknader är med, men plattformen används främst av våra ledare som ett verktyg att jobba med sina team. Vi jobbar väldigt mycket med att få ihop ledarskapet genom frekventa temperaturmöten där vi kikar på utvecklingsområden, styrkor och hur vi ska agera på resultatet.

SYSTEMET LÖSER INTE ALLT

Att använda sig av Winningtemp för att mäta bolagets mående i realtid är helt klart ett sätt att nå sina strategiska mål – utan att kompromissa på bolagets mående. I slutet av eventet Employer Branding Talks fick både Fredrik och Sofia ge tre rekommendationer till organisationer som funderar på att börja använda automatiserade medarbetarundersökningar. Här nedanför kan du ta del av dessa.

Fredriks tre rekommendationer:

  • Att köpa in ett system är enkelt, men att jobba med resultat är svårare. Du måste jobba med resultatet och datan och skapa dig en uppfattning av vad datan säger dig om just din orgnisation. 
  • Pedagogik. Vissa av våra ledare blev till en början oroliga för att detta skulle bli någon form av övervakningssystem. Förklara vad förändringen innebär för alla i organisationen. Hos oss har oron nu lagt sig och plattformen ses mer som en kommunikationskanal till medarbetare.  
  • Jobba med ledarskapet. Ett välmående och bra ledarskap syns på sista raden.  

Sofias tre rekommendationer:

  • Systemet löser inte allt. Det är vad man gör med datan som ger resultat. Det är lätt att bli kär i systemet, men du måste göra jobbet också. Avsätt tid och sätt dig in i resultaten.  
  • Verkligen se till så att ledarna tar ägandeskapet, för det är dem som ska utveckla välmåendet i organisationen.  
  • Sätta upp mål, följa upp och kommunicera. Sätt mål kopplat till de aktiviteter och de förflyttningar du vill göra. Då kommer du att se nyttan mycket tydligare.  

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss gällande rekrytering eller employer branding? Skicka ett mail till kontakt@oddwork.se


Om Fredrik

Fredrik Kjell är HusmanHagbergs VD och har under sin tid på posten infört realtidsundersökningar av medarbetarnas välmående. Connecta med Fredrik här.

Om Sofia

Sofia Svahn är den lila familjeföretaget Löfbergs Chief People and Culture Officer. Sofia har med hjälp av realtidsdata moderniserat Löfbergs syn på företagskultur och hur organisationen jobbar för att ha friska, nöjda och högpresterande medarbetare. Connecta med Sofia här. 

Content Manager

Amanda Hallesjö

Amanda är del av Oddworks kommunikationsteam. Med bakgrund som proffsfotbollsspelare är pannbenet hårt som sten och förkärleken till målande ord är tydlig. Amanda har varit en del av Oddwork under flera år och jobbat i de flesta typerna av employer brandingprojekt samt med rekryteringsannonsering och med vårt interna material.

Rekommenderade artiklar

Rekrytering

Tre steg till att hålla en lyckad intervju (och de vanligaste fallgroparna)

Läs mer

Rekrytering

Det här behöver du ha koll på innan du börjar rekrytera

Läs mer

Oddworld

Oddwork utsett till Di Gasell 2017

Läs mer

Vill du veta mer? Prata med oss!

Kontakta oss