Rekrytering

Det här behöver du ha koll på innan du börjar rekrytera

07 DECEMBER 2022

Det finns många olika anledningar till varför rekrytering kan vara svårt. Ett företag kan ha svårt att hitta rätt kandidater för en tjänst, till exempel om de har specifika krav eller om det är en tjänst som är svår att fylla. Det kan också vara svårt att få kandidaterna intresserade av jobbet och att få dem att söka tjänsten. Andra faktorer som kan göra rekrytering svår inkluderar en hård konkurrens om de bästa kandidaterna, en otillräcklig pool av kvalificerade kandidater i området, och brist på tillgång till lämpliga verktyg och metoder för att hitta och locka kandidater. 

Allt detta stöttar Oddworks rekryteringsteam med i en process, men oavsett om du väljer att använda ett rekryteringsbolag eller sköta din rekrytering på egen hand behöver du ha koll på några viktiga punkter.

Ha en tydlig bild över vilka kompetenser du söker 

Innan du startar en rekrytering är det viktigt att du har en tydlig bild av den tjänst som du vill fylla. Detta innebär att du behöver definiera vilka kompetenser och erfarenheter som kandidaten bör ha, samt vad som är viktigt för tjänsten och företaget i stort. 

Att veta vilka kompetenser som är viktiga för en rekrytering är viktigt eftersom det hjälper dig att hitta rätt person för jobbet. Genom att ha en tydlig bild av vad du söker kan du formulera en annons och intervjufrågor som riktar sig till kandidater med lämplig bakgrund och erfarenhet. Detta kan i sin tur minska risken för att rekrytera någon som inte har de kompetenser som krävs för att utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt. 

Dessutom kan det vara svårt att bedöma om en kandidat har de rätta kompetenserna om du inte har en tydlig bild av vad du söker. Genom att veta vilka kompetenser som är viktiga kan du ställa rätt frågor under intervjun, och på så sätt få en bättre förståelse för huruvida kandidaten verkligen har de färdigheter och kunskaper som behövs för jobbet. 

Att veta vilka kompetenser du söker är också viktigt för att kunna bedöma om en rekrytering har varit lyckad eller inte. Genom att jämföra de kompetenser som en nyanställd har med de kompetenser som du sökte kan du avgöra om personen har de färdigheter och kunskaper som behövs för att utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt. Detta kan hjälpa dig att förbättra rekryteringsprocessen i framtiden, så att du kan hitta rätt person för varje tjänst. 

Sätt en budget för din rekrytering 

Det är också viktigt att du har en budget för rekryteringen, så att du kan avgöra hur mycket pengar du kan lägga på att annonsera och intervjua kandidater. Du bör också ha en plan för hur du ska gå tillväga för att hitta kandidater, till exempel genom att annonsera på olika jobbsajter eller genom att anlita en rekryteringsbyrå. 

Att sätta en budget för en rekrytering är viktigt eftersom det hjälper dig att planera och kontrollera de kostnader som rekryteringen medför. Genom att ha en budget kan du avgöra hur mycket pengar du har att lägga på annonsering, intervjuer och andra rekryteringsrelaterade aktiviteter. Detta kan hjälpa dig att undvika att lägga för mycket pengar på rekryteringen, och därmed hålla kostnaderna under kontroll. 

En budget kan också hjälpa dig att fatta viktiga beslut om hur rekryteringen ska genomföras. Till exempel kan du avgöra om det är bättre att annonsera på flera jobbsajter eller om det räcker med en enda annons, eller om det är bättre att anlita en rekryteringsbyrå eller om du ska hantera rekryteringen själv. Dessa beslut kan påverka kostnaderna för rekryteringen, och genom att ha en budget kan du avgöra vilka alternativ som är mest kostnadseffektiva. 

Att sätta en budget för rekryteringen är också viktigt för att du ska kunna följa upp och utvärdera resultatet av rekryteringen. Genom att jämföra de faktiska kostnaderna med den budgeterade summan kan du avgöra om rekryteringen har varit kostnadseffektiv, och på så sätt göra förbättringar inför framtida rekryteringar. 

Ha en strategi när du intervjuar 

Slutligen är det viktigt att du har en strategi för hur du ska hantera och intervjua kandidater. Detta innebär att du behöver bestämma hur många intervjuer som ska göras, vem som ska delta i intervjuerna, och vilka frågor som ska ställas. Allt detta bör dokumenteras i en rekryteringsplan, så att du har en tydlig mall att följa under rekryteringsprocessen. 

Vilka frågor du ska ställa beror givetvis på vilken typ av kandidat du har och vilket jobb du rekryterar till. Det är viktigt att ställa frågor som hjälper dig att få en bra bild av kandidatens erfarenheter, kompetenser och personlighet, och att se om de verkligen är lämpliga för jobbet. Här är några förslag på frågor du kan ställa: 

  • Berätta om dig själv och din bakgrund. 
  • Varför söker du just det här jobbet? 
  • Vad tror du att du kan bidra med i det här jobbet? 
  • Kan du berätta om en tid då du var tvungen att lösa ett svårt problem på jobbet? Hur gick det till och vad var resultatet? 
  • Har du några frågor till mig om jobbet eller företaget? 

Det är också viktigt att ge kandidaten möjlighet att ställa frågor till dig, eftersom det visar att de är intresserade och vill veta mer om jobbet och företaget. Dessutom kan det hjälpa dig att få en bättre bild av vad kandidaten är ute efter och om de verkligen är rätt person för jobbet. 

Vill du ha hjälp med en rekrytering?

Kontakta vårt rekryteringsteam

Relaterade insights

Employer Branding

Hållbarhet & employer branding – Employer Branding Talks 20 september

Läs mer

Employer Branding

Hybridarbetsplatsen och den nya verkligheten inom rekrytering

Läs mer

Rekrytering

Rekrytering i sociala medier – stärk din digitala närvaro

Läs mer