Employer Branding

Partnercase: Wint och Oddwork

04 JULI 2018

Med sin unika tjänst revolutionerade Wint hur vi ser på ekonomiadministration. För ytterligare framgång valde de att inleda ett employer branding-samarbete med Oddwork.

Techbolaget Wint har sedan 2011 gjort det enklare att driva företag. De har digitaliserat den vardagliga administrationen och oavsett om det gäller fakturahantering, utlägg, momsbetalningar eller löpande månadsbokslut så sköter systemet processen helt automatiskt.

Josefine Saraste är HR-ansvarig på Wint och har arbetat där sedan 2014. Under de åren har bolaget vuxit snabbt och kraftigt, vilket har lett till många nyanställningar. Under ett särskilt hektiskt kvartal gjorde Wint hela 32 nyrekryteringar. I samband med detta uppstod två utmaningar:

– Dels började jag se ett behov av att strukturera upp oss bättre internt. Att renodla och förtydliga vad vi står för, säger Josefine. Sedan ville jag även lösa utmaningen med rekrytering i rätt ände. Istället för att lägga all tid och pengar på dyra rekryteringsannonser ville jag skapa en större attraktionskraft hos oss som arbetsgivare. Liksom: ”Det här är vi – det här får du om du börjar arbeta hos oss!”

Wints VD Björn Elfgren, HR Manager Josefine Saraste och Chief Marketing Officer Ulrika Ahl

En talangmarknad i ständig förändring

Dagens talangmarknad är i ständig förändring. För att bibehålla sina anställda och samtidigt attrahera rätt sorts talanger krävs det att man arbetar med sitt arbetsgivarmärke, vilket Josefine och Wint bestämde sig för att göra.

– Många hävdar ju att företagskulturen sitter i väggarna, säger hon. Jag tror inte på det. Företagskultur är något man aktivt skapar tillsammans, bland annat genom att jobba med sitt employer brand.

I samband med Wints årliga konferens på Smögen 2017 inledde de sitt samarbete med Oddwork. Under hösten fortsatte arbetet i form av tre workshops som Oddwork höll med en referensgrupp Josefine plockat ut.

– De olika tillfällena fokuserade på olika områden relaterade till just vårt arbetsgivarvarumärke. Den sista workshopen var i våras och handlade om hur den metod vi tagit fram ska implementeras i verksamheten. Under resans gång lade Josefine märke till en förändring hos de anställda.

– Oddwork är väldigt duktiga på att skapa engagemang och alla har känt sig inspirerade och delaktiga. Jag märkte även att många i referensgruppen började kommunicera ut vårt varumärke på sina sociala mediekonton. Tidigare kanske man delade en annons för en ledig tjänst och skrev: ”Kom och jobba med mig”, vilket också är bra, men nu lägger många ner tid på att skriva varför de arbetar på Wint och vad som gör vårt företag speciellt. Det är för mig en indikation på att de verkligen trivs, och att arbetet med vår företagskultur går åt rätt håll.

Ambassadörer i Wints WEBA (Wint Employer Branding Ambassadörer). Från vänster: Teamleader Support Mikael Månsson, HR Manager Josefine Saraste, Chief Marketing Officer Ulrika Ahl och Inbound Säljare Viktoria Jonsson.

Josefine sammanfattar samarbetet med Oddwork:

– Det har varit fantastiskt givande och vi har fått en extremt bra introduktion till den här typen av arbete. Om man ser employer branding som någon enstaka insats som man kan titta på en gång per år, så är man fel ute. Arbetet behöver göras kontinuerligt och genom Oddwork har vi fått verktyg för att kunna jobba med denna fråga långsiktigt. Det formatet och den strukturen vi fått fram är jag jättetacksam för.

Efter bästa förmåga,

Charles Sinclair
CEO & Head of Employer Branding
Oddwork

CEO & Head of Employer Branding Oddwork

Charles Sinclair

Charlie är Head of Employer Branding och en av Oddworks grundare. Utöver att kasta sig från flygplan och surfa stora vågor är han ansvarig för Oddworks varumärkesarbete och leder utvecklingen av Oddworks affärsområde Employer Branding.

Rekommenderade artiklar

Employer Branding

Quiet quitting – därför är det ute att visa framfötterna 

Läs mer

I förgrunden syns en kvinna som ler och har brunt, axellångt hår. I bakgrunden står hennes team, bestående av fyra personer. Alla är ledigt klädda och ser in i kameran.

Employer Branding

Därför ska mätbarhet vara en del av din employer brandingstrategi

Läs mer

En grupp med människor i kontorskläder som står framför en rosa industrivägg. De dansar och ler.

Employer Branding

Employer branding och AI

Läs mer

Vill du veta mer? Prata med oss!

Kontakta oss