Kollegor samarbetar i en trivsam företagskultur

Employer Branding

Exempel på företagskulturer: bättre resultat med rätt arbetsgivarvarumärke

22 JANUARI 2024

Företagskulturen i en organisation spelar en avgörande roll i att forma verksamheten och främja tillväxt. Men vad är en företagskultur? Hur kan olika företagskulturer skilja sig åt? Och vilken företagskultur lever i er organisation?  

Kort sagt är en företagskultur det sammanslagna resultatet av de värderingar, erbjudanden, normer, beteenden, aktiviteter som existerar inom ett företag. Varje organisation har sin unika företagskultur, medveten eller omedveten, som påverkar hur medarbetare trivs och presterar. Att forma och utveckla en strategisk och sann företagskultur – inifrån och ut, är positivt både för medarbetares välmående och företagets resultat. Dessutom kan det hjälpa er att attrahera, rekrytera och behålla rätt kandidater.  

Och för att lyckas börjar allt i någon form av strategiskt employer branding-arbete. Några företag som tagit detta på allvar och lyckats skapa ett tydligt arbetsgivarvarumärke för att locka önskade ätt talanger hittar ni här i listan.  

 

Exempel på olika företagskulturer
 

1. Innovationsdriven företagskultur

En innovationsdriven företagskultur främjar kreativitet, nytänkande och ständig förbättring. Företag som Apple och Google är två exempel. Dessa organisationer uppmuntrar medarbetare att tänka utanför givna ramar, ta risker och prova nya idéer. Genom att skapa en miljö där innovation uppmuntras, ökar chanserna att attrahera talanger som lockas av just det.
 

2. Kundcentrerad företagskultur

I en kundcentrerad företagskultur står kundens behov i centrum. Ett exempel är Amazon som fokuserar på att överträffa kundens förväntningar, erbjuda riktigt bra service och skapa positiva kundupplevelser. Genom att tydligt sätta kunden först attraheras medarbetare som drivs av kundnöjdhet, långsiktiga kundrelationer och kontinuerlig förbättring.
 

3. Mångfalds- och inkluderingsfokuserad företagskultur

I en företagskultur med fokus på mångfald och inkludering strävar man efter att skapa en atmosfär där olikheter värderas och respekteras. Microsoft är ett föredöme här. Dessa organisationer strävar efter att rekrytera talanger från olika bakgrunder och skapa en plats där alla kan känna sig välkomna. En sådan miljö kan främja medarbetartrivsel och engagemang, nya idéer och balanserade beslut. 

 

4. Hållbarhetsdriven företagskultur

En hållbarhetsdriven företagskultur främjar ansvarstagande och medvetenhet. Patagonia är ett exempel. En sådan organisation strävar efter att integrera hållbarhetsmål i verksamheten och uppmuntrar medarbetare att vara medvetna om miljöpåverkan och ta socialt ansvar. Genom att skapa en miljö där hållbarhet prioriteras både på medarbetarnivå och i det dagliga arbetet, ökar chanserna att attrahera och behålla engagerade talanger som vill bidra till ett större syfte.
 

5. Resultatorienterad företagskultur

En resultatorienterad företagskultur betonar prestation och framsteg. Exempel på företag med en sådan kultur är General Electric. I en sådan typ av organisation strävar man tydligt efter höga resultat. Man belönar prestation och utmanar medarbetare till ständig utveckling genom bland annat tydliga mål och belöningssystem. En sådan kultur ökar chanserna att attrahera talanger som drivs av just detta.
 

6. Företagskultur med fokus på samarbete

En företagskultur med stort fokus på samarbete främjar trivsel, öppen kommunikation och gemensamt ansvarstagande. Exempel på företag med denna kultur är Pixar och IDEO. Dessa organisationer tror på kraften i idéer som flödar fritt och medarbetare som delar kunskap och erfarenheter utan prestige. Genom att tydligt främja samarbete vill man skapa en stark känsla av gemenskap som uppmuntrar till kreativa och innovativa lösningar.

 

Företagskulturen fungerar som en magnet för kompetens

Alla organisationer har en företagskultur, men långt från alla har en tydligt definierad företagskultur. Oavsett om det handlar om att främja innovation, sätta kunden i centrum, odla mångfald och inkludering, agera hållbart, vara resultatorienterad eller främja samarbete, finns mycket att vinna på att utveckla en företagskultur i linje med just era värderingar och mål. En tydlig företagskultur fungerar nämligen som en magnet för rätt kompetens eftersom den attraherar individer som delar era värderingar. Och när medarbetare mår bra och drivs av samma värderingar som företaget, anstränger de sig lite extra för att bidra till tillväxt och framgång.  

Definiera er företagskultur

Kontakta oss för ett uppstartsmöte

Skribent

Iza von Eyben

Iza är medlem i Oddworks kommunikationsteam och mer kreativ själ får du leta efter. När hon inte jobbar med employer brandingprojekt eller skriver jobbannonser, brinner Iza för planeten och hållbarhet – i alla dess former. Bland oss Oddworkers är hon även känd som den som är överlägset bäst på att hitta snygga och bra secondhandklipp!

Relaterade insights

Employer Branding

Vad är Employer Value Proposition (EVP)?

Läs mer

Två personer som samtalar. I förgrunden en person med vinröd pike och i fokus en person i svart kavaj och svarta solglasögon.

Employer Branding

Vad är employer branding?

Läs mer

Employer Branding

Vikten av att aktivera ditt employer brand genom hela kandidatresan

Läs mer