Employer Branding

Vikten av att aktivera ditt employer brand genom hela kandidatresan

03 MARS 2023

Ett positivt och starkt arbetsgivarvarumärke kan hjälpa dig att uppnå dina strategiska mål, attrahera rätt personer och få medarbetare att stanna kvar. Många stora och framgångsrika företag har ett tydligt consumer brand, men kommunicerar inte om hur det faktiskt är att jobba på företaget. För att få kandidater att söka behöver du först skapa medvetenhet om er som arbetsgivare, vad ni står för och vad ni erbjuder.

Det räcker dock inte bara med ett bra rykte för att nå fram till potentiella kandidater är det viktigt att aktivt marknadsföra ditt arbetsgivarvarumärke genom hela kandidatresan. En modell som kan hjälpa dig att lyckas är REAN-modellen. 

 

Aktivera ditt employer brand med hjälp av REAN-modellen 

REAN-modellen är en process i fyra olika faser som står för Reach, Engage, Activate och Nurture. Varje steg är utformat för att hjälpa dig att bygga relationer med kandidater och marknadsföra ditt arbetsgivarvarumärke genom hela kandidatresan. Låt oss ta en närmare titt på REAN-modellen och hur det kan hjälpa dig att aktivera ditt employer brand. 

 

1. Reach – skapa medvetenhet 

Det första steget i REAN-modellen är att effektivt nå potentiella kandidater och skapa medvetenhet om ditt varumärke för så många relevanta personer som möjligt. För att lyckas med detta steg är det viktigt att förstå din målgrupp och identifiera var de spenderar sin tid.  

 1. Identifiera din målgrupp, kartlägg kandidatresan och möt kandidaterna där de redan befinner sig 
 2. Tydliggör vad som skiljer er från andra företag för att fånga intresse och få kandidater att vilja lära sig mer 
 3. Involvera ditt employer brand i hela rekryteringsprocessen, dvs i jobbannonser, InMails, annonsering i sociala medier och auto-reply meddelanden 

 

2. Engage – driv engagemang

När du har nått dina potentiella kandidater är nästa steg att skapa en positiv kandidatupplevelse och bygga en relation med kandidaterna för att generera engagemang hos målgruppen. 

 1. Utveckla en tydlig och lättanvänd ansökningsprocess genom till exempel en användarvänlig karriärsida, personlig kommunikation och snabb återkoppling 
 2. Kommunicera hur rekryteringsprocessen går till och vad kandidaten kan förvänta sig på ett transparent sätt 
 3. Erbjud möjligheter för kandidaten att lära sig mer om ert arbetsgivarvarumärke genom till exempel events, virtuella rundturer på kontoret eller intervjuer med medarbetare

 

3. Activate – lyft dina USP:ar (unique selling points) 

Det tredje steget i REAN-modellen är att aktivera ditt arbetsgivarvarumärke genom exempelvis riktade rekryteringskampanjer eller initiativ som driver ansökningar. Visa upp din unika position på kandidatmarknaden och demonstrera varför ditt företag är en fantastisk plats att arbeta på. 

 1. Lyft fram din företagskultur, dina värderingar och dina medarbetare. Detta kan till exempel vara dina medarbetares prestationer eller erfarenheter av hur det är att jobba hos just er 
 2. Visa även upp era förmåner och fördelar, såsom flexibla arbetstider eller professionella utvecklingsmöjligheter 
 3. Presentera dina medarbetare på din webbplats och i sociala medier, eller uppmuntra dem att dela sina upplevelser på recensionssidor som Glassdoor. 

 

4. Nurturefå dina medarbetare att stanna 

Den sista fasen i REAN-modellen handlar om att vårda dina relationer med kandidaterna. Både de som nu är medarbetare, men även dem som sökt och inte fått jobbet. 

 1. Erbjud fortsatta möjligheter till lärande och utveckling för dina medarbetare och uppmärksamma deras prestationer
 2. Samla dina medarbetares feedback kontinuerligt och använd den för att förbättra kandidatupplevelsen och den övergripande medarbetarupplevelsen 
 3. Behåll kontakten med de kandidater som sökt men inte fått jobbet genom att bjuda in till events eller skicka ut nyhetsbrev. På det sättet kan ni hålla kontakten inför framtida möjligheter
Charles Sinclair, Head of Employer branding på Oddwork:

Tre anledningar att aktivera företagets employer brand

 

Förmåga att uppnå strategiska mål

Employer branding är starkt kopplat till en organisations förmåga att nå sina strategiska mål eftersom de har en direkt effekt på personalplanen. Oavsett om dina strategiska mål kräver att du utvecklar befintliga kompetenser eller attraherar nya talanger, kommer ditt employer brand hjälpa dig att locka rätt människor.

EVP = grund för kommunikation

Fler och fler organisationer använder idag sitt EVP på samma sätt som marknadsavdelningen använder sin Brand plattform. Det vill säga som en grund för all kommunikation och aktiviteter som når ut till kandidater.

Kandidater vill veta vad de kan förvänta sig

Många stora och framgångsrika företag har ett tydligt consumer brand, men kommunicerar inte om hur det faktiskt är att jobba på företaget.

Författare

Cassandra Andersson

Cassandra är copywriter på Oddwork och del av Team Communications. När hon inte skriver artiklar eller arbetar i stora employer brandingprojekt ansvarar Cassandra för våra jobbannonser. Hennes #1 partytrick innefattar att skapa en stol av en champagnekork.

Relaterade insights

Employer Branding

Aktivera ditt employer brand med employee video testimonials!

Läs mer

Employer Branding

Vad är Employer Value Proposition (EVP)?

Läs mer

Redo att ta ditt employer brand till nästa nivå?

Kontakta oss