Tre personer som samtalar

Employer Branding

Vad är Employer Value Proposition (EVP)?

10 OKTOBER 2022

Employer Value Proposition, eller EVP som det förkortas, är en arbetsgivares erbjudande till sina medarbetare och utgör grunden i en employer branding-strategi. Likt en kompass vägleder den sättet företaget kommunicerar och agerar i alla employer brandingrelaterade projekt och formas av tre nyckelperspektiv; det interna perspektivet, det externa perspektivet och det strategiska perspektivet.  

Internt:

Vad du som arbetsgivare erbjuder dina medarbetare för att de ska uppnå sin fulla potential

Externt:

Vad relevanta kandidater söker hos en arbetsgivare 

Strategiskt:

Vad för slags kultur ditt företag behöver för att attrahera, rekrytera och behålla den typ av kompetens som krävs för att lyckas uppnå de strategiska målen

 

Varför är EVP viktigt? 

Syftet med ett Employer Value Proposition är att såväl internt som externt visa vilka ni är som arbetsgivare, lyfta fram era styrkor och kommunicera de värderingar ni står för på ett tydligt och enhetligt sätt. Målet? Att stärka och tydliggöra kulturen och på så vis förflytta arbetsgivarvarumärket från nuvarande position till ett framtida läge där företaget är mer välkänt och attraktivt hos relevant talangmålgrupp. Ett EVP är helt enkelt nödvändig för att förstå och kommunicera företagets USP:ar och svara på den stora frågan – vad är det som gör att människor vill vara en del av just ditt företag? 

 

Vad ska ett EVP innehålla? 

Oddwork utgår vi vanligtvis från fem olika byggstenar när vi utvecklar, skapar och paketerar våra kunders EVP. Dessa är företagets:

  1. Vision
  2. Mission
  3. Värderingar
  4. Employee promise (medarbetarlöfte)
  5. Employer propositions (primära arbetsgivarerbjudande)

Genom att identifiera och väva ihop dessa kärnvärden, skapar vi en röd tråd från företagets primära mål och företagslöfte till vad arbetsgivaren står för och gör i praktiken och slutligen vilka anledningar som finns för anställda och nya talanger att börja och stanna kvar på företaget. Resultatet blir en stadig grund att bygga vidare kulturen på och en vägledande riktning för att fortsätta framåt mot de strategiska målen. För att skapa ett autentiskt och enhetligt EVP för våra kunder, involverar vi alltid hela organisationen genom gemensamma workshops, enkäter, intervjuer och digitala datainsamlingar för att identifiera deras unika Employer Value Proposition. 

 

Vill du få fler tips på hur du skapar ditt företags EVP?

Läs vår guide om hur du utvecklar ett trovärdigt, kandidatattraherande EVP. Lär dig hur du samlar ditt företags unika erbjudande till framtida och nuvarande medarbetare och gör ditt företag attraktivt på arbetsmarknaden.

Till guiden

Så identifierar du ditt EVP

För att identifiera ditt företags EVP, behöver du fundera på vad som egentligen gör just din organisation till en attraktiv arbetsgivare. Vad har ni för unika och relevanta erbjudanden som särskiljer er från konkurrenter? En bra start är att bjuda in dina medarbetare till en diskussion om ert arbetsgivarvarumärke och prata om följande punkter: 

1. Employee Promise / Medarbetarlöfte

Hitta löftet som lyfter
Precis som ett Value Proposition beskriver värdet ni skapar för era kunder, handlar Employee Promise om värdet ni skapar för potentiella och nuvarande medarbetare. Oftast formuleras ett Employee Promise som en slogan eller en slagkraftig rubrik (utan att tappa bort äktheten i löftet) med syftet att locka talanger att söka sig till er. Hur skiljer ni er som arbetsgivare i jämförelse med andra på arbetsmarknaden? Vilket värde skapar ni för era medarbetare? Vad lovar ni att talanger blir en del av när de börjar på just ert företag? 

2. Employer Propositions / Primära arbetsgivarerbjudande

Definiera drivkrafterna
Alla medarbetare har sin egen personliga drivkraft att gå upp på morgonen och öppna dörren till kontoret. Vilka är fördelarna med att jobba på just ert företag och hur tar de form i kulturen?

3. Värderingar

Vad formar ert företag?
Att ha tydliga värderingar är av stor vikt för stötta företagets vision, forma kulturen, bygga starka team och försäkra sig om att alla medarbetare jobbar mot samma mål. Vilka värderingar står ni för och varför är de viktiga för dig som anställd och arbetsgivare?

Foto på Emma Häregård. I bakgrunden ser man en rymddräkt.

Q&A

Fler frågor eller nyfiken att veta mer? Emma Häregård, projektledare inom employer branding, ger svar på dina frågetecken!  

 

Vad är skillnaden mellan EVP och employer brand?

Ett employer brand är, direkt översatt, ett företags arbetsgivarvarumärke. Alltså den sammanfattade bilden och uppfattningen av ett företag som arbetsgivare av både tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare. Ett EVP är ett strategiskt dokument som hjälper oss att förstå vilka aspekter som gör oss till en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och potentiella medarbetare.

Alla företag har ett employer brand. Dock har inte alla företag ett EVP – den där grunden som vi kan luta oss mot för att veta hur vi ska agera och vad vi ska kommunicera utåt om vårt employer brand.
 

Varför är det viktigt att definiera sitt EVP?

För att sätta en struktur och identifiera varför vi är en attraktiv arbetsgivare. Den hjälper att stärka den interna kulturen och lägger grunden för vad vi ska kommunicera mot våra relevanta kandidatmålgrupper. 

Vad utmärker ett starkt och effektivt EVP?

Ett starkt och effektivt EVP bör ringa in bolagets autentiska erbjudande till nuvarande och potentiella medarbetare genom att uttrycka företagets värderingar, primära arbetsgivarerbjudande och medarbetarlöfte på ett tydligt sätt. När det interna, externa och strategiska perspektivet möts skapas ett starkt, effektivt och autentiskt EVP som inte bara attraherar nya talanger, utan även får dessa nya talanger att trivas och fortsätta vara en del av företaget under lång tid. 

Författare

Cassandra Andersson

Cassandra är copywriter på Oddwork och del av Team Communications. När hon inte skriver artiklar ansvarar Cassandra för våra jobbannonser och hennes #1 partytrick innefattar att skapa en stol av en champagnekork.

Relaterade insights

Employer Branding

Aktivera ditt employer brand med employee video testimonials!

Läs mer

Employer Branding

Quiet quitting – därför är det ute att visa framfötterna 

Läs mer

Rekrytering

Rekrytering i sociala medier – stärk din digitala närvaro

Läs mer

Prenumerera på insights