Två personer som samtalar. I förgrunden en person med vinröd pike och i fokus en person i svart kavaj och svarta solglasögon.

Employer Branding

Vad är employer branding?

09 JUNI 2023

 

Employer brand är den engelska översättningen av ordet arbetsgivarvarumärke och handlar om hur ett företag uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida medarbetare. Precis som ett företag har sitt konsumentvarumärke, har det även sitt arbetsgivarvarumärke – ett employer brand.

 

Vad betyder employer branding för ditt företag? 

Att ha ett positivt och transparent employer brand på plats kan hjälpa dig att sticka ut som arbetsgivare, förbättra medarbetarnas engagemang och identifiera en gemensam grund att stå på för att uppnå era mål.   

Att jobba med sin employer branding och företagskultur innebär alltså inte bara att få alla medarbetare att må bra, även om det är en fin bieffekt. Det handlar om att möjliggöra för dina medarbetare och organisation att ta er mot gemensamma strategiska mål – och attrahera nya kandidater som delar dina värderingar och vill hjälpa dig längs vägen.

Sociala mediers roll i employer branding

I takt med att digitala medier gjorde sin entré i arbetssökandet har förväntningarna och förutsättningarna för att hämta information förändrats på en närmast brutal nivå – mycket tack vare sociala medier. Vi är nu för tiden vana att kunna hitta och få information om nästan vad som helst, när som helst och utan några som helst väntetider.

Enligt LinkedIns undersökning The ultimate list of employer brand statistics är brist på information och en dålig inblick i hur det är att jobba på företaget, det största hindret kandidater upplever i sitt jobbsökande.
 

Om dina framtida medarbetare känner sig osäkra på hur du är som arbetsgivare, finns alltså en stor risk att du aldrig får chansen att ens prata med dessa kandidater. Det innebär att färre talangfulla medarbetare söker sig till ditt företag. 

Hade du köpt ett hus utan att se insidan?

Mäklarvärlden har förstått detta sedan länge. En husspekulant vill veta så mycket som möjligt om ett hus innan stora stora summor spenderas på ett köp. Det finns en tanke bakom mäklarens strategi att lägga upp bilder, filmer och att bjuda in till visningar (numera digitalt), trots att flertalet spekulanter inte kommer att generera något köp. Endast en köpare vinner. 

 

Samma förväntansbild har vi idag när vi söker jobb. Vi förväntar oss att det ska finnas maximalt med information om jobbet och företaget vi ska investera vår dyrbara tid och engagemang i. To be honest, hade du på riktigt köpt ett hus som du inte har sett insidan på? Såklart du inte hade.  

Fördjupning: Utveckla ett kandidatattraherande arbetsgivarerbjudande

En viktig del av utveckla ett employer brand är att identifiera och kommunicera företagets EVP (Employer Value Proposition). Ladda hem vår guide och lär dig hur du samlar ditt företags unika erbjudande till nuvarande och framtida medarbetare.

Till guiden

Fyra anledningar till att du ska investera i ditt employer brand

Att engagera sig i sitt employer brand är en värdefull investering för alla företag, oavsett storlek, som vill konkurrera på dagens arbetsmarknad och bygga upp en stark och framgångsrik verksamhet. Nedan har vi listat fler fördelar med ett starkt arbetsgivarvarumärke. 

1. Attrahera toppkompetens

Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan hjälpa ditt företag att sticka ut på en konkurrensutsatt arbetsmarknad och attrahera talangfulla kandidater som delar dina värderingar och målsättningar.

2. Behåll befintliga medarbetare

Ett positivt arbetsgivarvarumärke som skapar gemenskap kan också hjälpa dig att behålla dina medarbetare genom att få dem att känna sig uppskattade, delaktiga och på så sätt motiverade att stanna kvar.

3. Förbättra medarbetarnas motivation

Att investera i ditt arbetsgivarvarumärke kan även förbättra medarbetarnas trivsel och engagemang, vilket i sin tur leder till bättre prestationer och ökad produktivitet.

4. Skapa ett positivt rykte

Det kan även förbättra företagets övergripande rykte och image, vilket gör er mer attraktiva för medarbetare men även kunder, partners och investerare.

Modell över de vitala delarna kring hur företag skapar ett hållbart Employer value proposition.

Oddmodel of employer brand

På Oddwork jobbar vi med en modell för employer branding och attraktiva företagskulturer som vi kallar Oddmodel of Employer Brand. Modellen består av fyra lager och är utvecklad utifrån de senaste trenderna och insikter från de cirka femtusen intervjuer som vi årligen genomför med talanger över hela Sverige 

 

Det här betyder de olika delarna i modellen

 

  • Högst upp i pyramiden hittar du organisationens Syfte, det vill säga ditt företags övergripande mål eller ledstjärna som besvarar frågan: Varför existerar vi som företag?Hur bidrar vi till en bättre omvärld?
     
  • På nästa nivå ligger organisationens Värderingar som är din organisations företagskulturella kärnvärden.
     
  • Därefter följer företagskulturella Beteenden, aktiviteter och associationer som syftar till att en företagskultur börjar leva först när vi på riktigt agerar och lever efter vår värdegrund i vardagen.
     
  • Längst ner i pyramiden hittar vi Intern och extern kommunikation, det vill säga hur ditt företag kommunicerar sitt arbetsgivarvarumärke och sin företagskultur till rätt kandidatmålgrupper – så att ni blir välkända som en attraktiv arbetsgivare hos de målgrupper ni vill attrahera. 

 

Vill du veta mer om hur modellen funkar och appliceras i verkligheten är du varmt välkommen att höra av dig till oss! 

Författare

Cassandra Andersson

Cassandra är copywriter på Oddwork och del av Team Communications. När hon inte skriver artiklar ansvarar Cassandra för våra jobbannonser och hennes #1 partytrick innefattar att skapa en stol av en champagnekork.

Relaterade insights

Employer Branding

Aktivera ditt employer brand med employee video testimonials!

Läs mer

Employer Branding

Vad är Employer Value Proposition (EVP)?

Läs mer

Employer Branding

Vikten av att aktivera ditt employer brand genom hela kandidatresan

Läs mer

Prenumerera på insights