Employer Branding

Företagskultur: Våra bolags immunförsvar

22 APRIL 2020

Om du vill skapa en häftig debatt starta då en konversation om företagskultur. Även om vi alla är överens om att ja, den existerar och ja, den spelar en avgörande roll i våra organisationers förmåga att bli (och förbli) livskraftiga – har vi ännu inte en konsensus som råder. Låt oss leda i bevis hur avgörande kultur är för våra bolags möjligheter att fungera och prestera.

Redan 1992 kunde John Kotter och James Heskett, i Corporate Culture and Performance, visa på det tydliga sambandet mellan stark företagskultur och en organisations förmåga att leverera resultat. Genom att undersöka över 200 olika bolag (exempelvis Hewlett-Packard, Nissan och Xerox) kunde de se hur starkt implementerade värderingar, översatta till både skrivna och oskrivna regler (”hur vi beter oss här”), hade en utpräglad påverkan på bolags finansiella prestationsförmåga. Läs Kotters egna ord om studien här i Forbes.

Resultaten var nämligen tydliga: organisationer med starka företagskulturer, präglade av stark samhörighet bland medarbetare, lyckades i snitt leverera 765 % bättre resultat på sista raden, i jämförelse med organisationer vars företagskulturer var att anse som svaga.

Varför?
Jo, till stor del som en konsekvens av företagskulturellt starka organisationers förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Likt kroppens immunförsvar träder en adaptiv företagskultur, med sin grund i stark samhörighet, in som en alldeles avgörande nyckelfaktor när det gäller att hantera och ta sig igenom kriser.

Film (08:55 lång): Simon Sinek har byggt vidare på flera delar av Kotter, Hesketts och Collins forskning om vad som skapar företagskultur och samhörighet i organisationer

Men inte bara i kriser
Nej, inte bara i kriser. I Jim Collins bästsäljare Built to Last (se ex. kapitel 6: Cult-like Cultures) och Good to Great, kan vi se samma slutsatser när han och hans forskarteam identifierade de nyckelfaktorer som visar sig skapa framgångsrika företag på lång sikt. En av nyckelfaktorerna som identifierades var just stark företagskultur, baserad på tydliga och levandegjorda värderingar i hela organisationen. Han går till och med längre och beskriver:det spelar ingen roll vilka specifika värderingar en organisation agerar utifrån, det viktigaste är bara att man gör det. Your vibe attracts your tribe. Samhörighet skapar trygghet, trygghet skapar kultur och kultur skapar både prestations- och anpassningsförmåga i organisationen.

Livskraftiga syften och värderingar – med föränderliga strategier
När Collins går ner på detaljnivå i livskraftiga organisationer ser han vidare att majoriteten lever och agerar utifrån affärsstrategier som löpande förändras, utifrån skiftande marknadsförhållanden – men med beständiga syften och värderingar som konstanta ledstjärnor. Dessa två element (syfte och värderingar) definieras som organisationens Core Ideology. Detta är organisationer som har stenkoll på varför man finns (organisationens WHY), som vet vad man tror på och står för och hur man förväntas agera utifrån detta, oavsett marknadsförhållande.

Film: Klicka på play för att se Jim Collins och Jerry Porras strukturmodell på livskraftiga bolag (ibland är det helt enkelt mer spännande att se modeller dansa)  

Bring happiness to millions
Ett av de mest framgångsrika exemplen på ett bolag som agerar utifrån denna modell är Disney. En organisation som har upplevt kriser och skiftande marknadsscenarion sedan starten år 1923. Där hela Disneys organisation agerar utifrån det globala syftet ”Bring happiness to millions”.

Ett syfte som stöttas av de tydliga värderingarna ”Innovation”, ”Quality”, ”Community”, ”Storytelling”, ”Optimism” och ”Decency”. Nyckeln är att detta inte på något sätt bara är ord skrivna utmed väggarna på huvudkontoret i Burbank, Kalifornien. Tvärtom är Disneys värderingar ”närvarande i allt vi gör” och denna kulturella implementation genomförs så framgångsrikt att Disney har behövt starta utbildningsinstitutet Disney Institute, för att täcka efterfrågan på företagskulturella utbildningar inom ”The Disney way” (se kurslistan här).

Med visionärt syfte och robusta värderingar som ständiga ledstjärnor för hela Disneys organisationen, har deras affärsstrategier förändrats över tid. Från kortare tecknade filmer i början av 20-och 30-talet till nöjesparker under 50-talet, utbildningsmaterial för skolor under slutet på 60-talet, kryssningar under 90-talet fram till nylanserade Disney+ idag. Löpande utveckling av strategier, ja – men alltid, alltid med en glödröd lysande tråd upp till organisationens övergripande syfte: att sprida glädje till miljoner.

Företagskultur under Covid-19 – och långt därefter
I denna speciella period vi alla kommer att befinna oss i en tid, kommer företagskultur och kulturell samhörighet bli viktigare än någonsin. Och behöva uttryckas på nya sätt. Efter de initiala stabsveckorna sitter många nu med barn och hundar i bakgrunden och kollegorna en skärm bort.

Företagskulturella workshops visar sig gå precis lika bra att genomföra tillsammans online

Vi ser nu organisationer och arbetsgivarvarumärken gå över till vad som kommer att bli en definierande fas. De företag som redan arbetar aktivt med sin företagskultur, kommer att realisera möjligheter att skapa ännu starkare samhörighet i den tid där det är extra viktigt.

Företagskultur har visat sig vara våra organisationers immunförsvar i både goda och föränderliga tider. Så länge som den förblir stark, har vi goda chanser att ta oss igenom det här tillsammans – mer sammansvetsade än någonsin.

Keep Calm and Culture On.

Efter bästa förmåga,
Charles Sinclair
Head of Employer Branding
Oddwork

Head of Employer Branding Oddwork

Charles Sinclair

Charlie är Head of Employer Branding och en av Oddworks grundare. Utöver att kasta sig från flygplan och surfa stora vågor är han ansvarig för Oddworks varumärkesarbete och leder utvecklingen av Oddworks affärsområde Employer Branding.

Rekommenderade artiklar

Employer Branding

Forbes: The Value Of An Employer Branding Structure

Läs mer

En grupp med människor i kontorskläder som står framför en rosa industrivägg. De dansar och ler.

Employer Branding

Employer branding och AI

Läs mer

Employer Branding

Quiet quitting – därför är det ute att visa framfötterna 

Läs mer

Vill du veta mer? Prata med oss!

Kontakta oss