I förgrunden en person som syns suddigt, i fokus två personer i vinterkappor som ler och riktar sin uppmärksamhet mot personen i förgrunden.

Rekrytering

Hyra in eller rekrytera personal – så identifierar du den bästa strategin för din verksamhet

27 MARS 2023

Bemanning, inhyrning eller rekrytering. Vilket alternativ är egentligen mest lönsamt? Beroende på ditt företags strategiska mål, behov och framtid kan svaren självklart skilja sig åt. Men vad är skillnaden mellan bemanning och rekrytering – och hur identifierar du vilket alternativ som passar dig bäst? Vi reder ut begreppen och listar fördelarna!

Vad innebär en inhyrning av personal?

Bemanning, eller inhyrning av personal innebär att du anlitar ett företag som tar hand om och ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Det vill säga allt från att hitta lämpliga kandidater till att sköta anställningsprocessen och löneadministrationen. Medarbetaren blir alltså anställd av bemanningsföretaget.  

En vanlig rekrytering innebär att du, eller ett rekryteringsföretag, själva identifierar lämpliga kandidater, genomför intervjuer och hanterar onboarding. Medarbetaren blir då anställd direkt i ditt bolag 

Branscher som ofta använder sig av inhyrning 

Det finns många olika branscher som använder sig av inhyrning istället för att anställa. Det vanligaste är att bemanningsföretag används inom industrin, byggsektorn, lager- och logistiksektorn, servicebranschen och vård- och omsorgssektorn.  

Det alternativ som är bäst för ditt företag beror alltså delvis på bransch – men även på vilka behov och förutsättningar ni har internt. 

Fördelar med att hyra in personal 

Att hyra in personal genom ett bemanningsföretag är ett bra alternativ när du har tillfälliga behov av personal, till exempel vid hög arbetsbelastning eller när ordinarie personal är sjukskriven eller föräldraledig. Här är några fler exempelfördelar:

 1. Flexibilitet: Att hyra in personal kan ge dig möjlighet att anpassa din personalstyrka efter behov, genom att smidigt och enkelt öka eller minska antalet anställda efter förändringar i verksamheten. 
 2. Lägre kostnader: Det kan även vara ett mer kostnadseffektivt alternativ, eftersom det inte innebär samma långsiktiga kostnader för försäkringar, semesterlön och andra förmåner. 
 3. Bättre resursanvändning: Inhyrning ger dig även möjligheten att fokusera på din kärnverksamhet och att använda dina resurser på bästa sätt, utan att behöva oroa dig för rekryteringsprocesser och löneadministration. 
 4. Tillgång till spetskompetens: Det kan också underlätta processen att välja rätt kompetens för varje specifikt behov, och att snabbt och enkelt få tillgång till specialistkompetens. 

 

Svarvit profilbild på Johan Bäckström
”Om ditt företag inte har en intern HR-avdelning och vill lägga resurserna och fokuset på verksamheten, kan det vara ett bra alternativ att lägga över ansvaret på en extern partner. En inhyrning kan även ge er möjligheten att testa på en ny roll och minimera de ekonomiska riskerna.”
— Johan Bäckström, Senior Account Manager på Oddwork

Fördelarna med en vanlig rekrytering 

Att rekrytera nya medarbetare är ett bra alternativ när du har långsiktigt behov av ny personal och har möjligheten att ansvara själv för anställningen. Nedan har vi listat fler fördelar med detta alternativ: 

 1. Kontinuitet och lojalitet: Genom att anställa en medarbetare kan du erbjuda kandidaten en trygg anställning som i sin tur ökar chanserna att kandidaten stannar kvar på lång sikt och aktivt arbetar för att främja företagets långsiktiga mål och visioner.
 2. Lägre kostnader på lång sikt: Trots att inhyrning av personal oftast är billigare på kort sikt, kan det bli dyrare i det långa loppet på grund av kostnaden för att behålla personalen och förhandla om nya avtal. 
 3. Bättre engagemang: En långsiktigt anställd medarbetare är mer benägen att engagera sig fullt ut i sitt jobb och sin roll på företaget, vilket kan leda till högre produktivitet och prestation under längre sikt. 
 4. En stärkt arbetskultur: Att rekrytera en ny medarbetare kan också bidra till att öka mångfalden på arbetsplatsen och förbättra företagskulturen genom att introducera nya idéer, perspektiv och erfarenheter.

 

Rekrytering eller bemanning? Så identifierar du vilket alternativ som blir mest lönsamt för dig

För att veta vilket alternativ som passar bäst för ditt företag, behöver du först identifiera vilka behov och förutsättningar ni har idag och i framtiden. Nedan har Johan Bäckström, Senior Account Manager på Oddwork, listat ett par frågeställningar som kan leda dig till svaret.  

 • Hur ser resursplaneringen ut i relation till potentiella utmaningar i verksamheten?
 • Behöver ni många medarbetare snabbt?
 • Är behovet långvarigt eller tillfälligt?
 • Vill ni öka kapacitet tillfälligt men hålla over-head kostnader på samma nivå?
 • Hur ser ert ekonomiska läge ut idag och hur ser ni på riskerna med rekryteringskostnader i framtiden?

Hitta det bästa alternativet för ditt företag!

Kontakta oss

Relaterade insights

Grupp av personer som har ett möte. En man i blå skjorta i fokus.

Rekrytering

De mest efterfrågade jobbtitlarna 2023 enligt LinkedIn

Läs mer

Rekrytering

Det här behöver du ha koll på innan du börjar rekrytera

Läs mer

Rekrytering

Rekrytering i sociala medier – stärk din digitala närvaro

Läs mer

Prenumerera på insights