Fyra glada personer sitter ner bredvid varandra vid ett bord och tittar in i en datorskärm.

Rekrytering

Så attraherar och behåller du kollegor från generation Y och Z

22 JANUARI 2024

Generation Y & Z: Detta attraheras framtidens medarbetare av

Hybridarbete, work-life balance, klimatfokus, möjlighet att driva förändring och påverka beslut i organisationen. Detta är vad framtidens värderingsdrivna medarbetare värdesätter högst enligt Deliottes undersökning 2023 Gen Z and Millennial Survey 

De senaste åren har satt sina spår på arbetsmarknaden och påverkat synen på både arbetsliv och privatliv. Generation Z startade sin karriär mitt i omställningen mot en hybrid arbetsplats och många spenderade hela sin studietid på distans under pandemin. I en tid där högre levnadskostnader, arbetslöshet och klimatångest toppar listan över de samhällsfrågor som generation Y och Z oroar sig mest för, har nya behov skapats och en ny syn på yrkets roll formats.  

Vill du lära dig mer om morgondagens arbetskraft och vad du kan göra för att matcha ditt företag med deras drivkrafter och värderingar? Scrolla ner för att dyka ner i nästa generations mål, drömmar och tankar om det nya arbetslivet.   

Generation Y (millennials)

Millennials, även kända som Generation Y, är personer som föddes ungefär mellan början av 1980-talet och mitten av 1990-talet. Denna generation är känd för att ha vuxit upp under en tid av snabba teknologiska framsteg och globalisering.

Generation Z

Generation Z, ofta förkortat Gen Z, är den demografiska gruppen som följer efter millennials och omfattar individer födda från mitten av 1990-talet till tidigt 2010-tal. Denna generation kännetecknas av att ha vuxit upp med internet, sociala medier och en snabbt föränderlig teknologisk och politisk värld.

Yrket får en annan betydelse  

Även om både generation Y och Z varit i ropet när det skrivits om quiet quitting, visar Deloittes undersökning att arbetet fortfarande spelar en central roll för båda generationernas identitet. Men, balans mellan arbete och privatliv väger tungt och lockar mer än traditionella statussymboler så som yrkestitel, nivå av senioritet och materiella ägodelar. En god work-life balance kommer alltså högst på önskelistan vid valet av en ny arbetsgivare och är den främsta anledningen till att dessa generationer väljer att stanna kvar på en arbetsplats.  

Enligt samma undersökning har klimat och hållbarhet fortfarande en betydande påverkan på båda generationernas beslutsfattande, från konsumering av mat och kläder till val av karriär och arbetsplats. Båda generationerna fortsätter kräva ökade klimatåtgärder från sina arbetsgivare och vill gärna se att företaget prioriterar hållbarhetsstrategier och erbjuder kompetensutbildning kring ämnet. De drivs även av möjligheten att driva förändring, komma med input och påverka beslut i sin organisation. 

Både generation Y och Z präglas av sina värderingar i sitt beslutsfattande och ser sig helst på ett företag med värderingar som matchar deras egna. Att tydligt kommunicera sina unika arbetsgivarerbjudanden på ett transparent sätt är därför viktigare än någonsin i jakten på nya medarbetare.   

Hybridarbete toppar önskelistan

Båda generationer värderar hybridarbete högt och ser många fördelar med ett flexibelt arbetssätt. Enligt Deloittes undersökning svarade tre fjärdedelar att de skulle överväga att söka nytt jobb om deras arbetsgivare bad dem att börja arbeta på plats på heltid.  

Med det sagt finns många olika varianter av hybridarbete. Det kan innebära att arbeta på distans på heltid, vara på plats på kontoret en gång i veckan, en gång i månaden eller till och med en gång om året. Eller så kan det innebära att arbeta på plats mer regelbundet samtidigt som man ibland arbetar hemifrån.  

Enligt en annan undersökning från Bright Network Principled Pragmatists: the truth about Gen Z in the workplace (U.K), vill hela 72 % av generation Z vara på kontoret tre till fem dagar i veckan.  

Samarbete och nära kontakt med kollegor för inspiration och gemenskap är med andra ord fortfarande viktigt för dessa generationer – men det får gärna vara på deras villkor.
 

Så här lockar du morgondagens arbetskraft  

Involvera medarbetarna i beslut 

En osäker ekonomi och ökad arbetslöshet kan bidra till att medarbetare känner sig obekväma med att driva förändring eller försöka påverka beslut i organisationen. Samtidigt visar Deloittes undersökning att detta är en av de största drivkrafterna hos både generation Y och Z. Att visa att du som arbetsgivare är engagerad i dina medarbetares åsikter och uppmana dem att bidra med sina perspektiv är därför viktigt för att attrahera och behålla medarbetare – nu och i framtiden. 

Kommunicera öppet kring ersättning och förmåner

Av samma skäl som ovan kan många känna sig obekväma med att prata med sin arbetsgivare om en löneökning eller befordran om ekonomin inte förbättras. Samtidigt har missnöje kring lönen varit en av de främsta anledningarna till att båda generationer valt att sluta på sin arbetsplats under de senaste åren. Även under osäkra tider har du som arbetsgivare möjlighet att säkerställa dina medarbetares ekonomiska välbefinnande genom att exempelvis erbjuda förmåner och utbildningar anpassade efter individen. Att ha tydliga och öppna kommunikationskanaler kring ersättning kan också bidra till ökad känsla av trygghet för generation Y och Z.
 

Möjliggör flexibilitet 

Efterfrågan på hybrida möjligheter i arbetslivet fortsätter växa. För att attrahera och behålla den nya generationens medarbetare bör du som arbetsgivare se över hur du kan erbjuda flexibilitet, vilka arbetsuppgifter dina medarbetare kan sköta på distans och när det är viktigt att samla alla för gemensamt arbete eller kulturella aktiviteter. Här är tydlig kommunikation och att sätta rätt förväntningar viktigt, så att dina anställda har både flexibilitet och förutsägbarhet på jobbet och kan fortsätta utvecklas i sina karriärer. 

Prioritera hälsa och välmående 

Att erbjuda resurser och stöd för medarbetares hälsa är en självklarhet för de flesta arbetsgivare. Men – enligt Deloittes undersökning används inte dessa resurser fullt ut och många medarbetare känner sig obekväma med att diskutera sin hälsa öppet med sina arbetsgivare. Medan resurser för mental hälsa har en viktig roll att spela här, är även hanteringen av arbetsrelaterade faktorer som kan bidra till stress och ångest en viktig faktor. Detta inkluderar att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv och jobba aktivt för att inpränta en inkluderande och öppen kultur.

Ta hjälp av oss!

Vi vägleder dig genom hela rekryteringsprocessen, från kravprofilsmöte till jobbannons, annonsering i digitala kanaler, onboarding och uppföljning.

Kontakta oss här

Skribent

Cassandra Andersson

Cassandra är copywriter på Oddwork och del av Team Communications. När hon inte skriver artiklar ansvarar Cassandra för våra jobbannonser och hennes #1 partytrick innefattar att skapa en stol av en champagnekork.

Relaterade insights

Employer Branding

Quiet quitting – därför är det ute att visa framfötterna 

Läs mer

Ett par händer vilar mot tangentbordet på en bärbar dator.

Rekrytering

Så skriver du en bra kravlista till jobbannonsen

Läs mer

Bildpå två personer som skrattar. Personen till höger står upp och lutar sig framåt samt tittar på personen till vänster.

Rekrytering

Tips för ett lyckat medarbetarsamtal

Läs mer

Prenumerera på insights