Bildpå två personer som skrattar. Personen till höger står upp och lutar sig framåt samt tittar på personen till vänster.

Rekrytering

Tips för ett lyckat medarbetarsamtal

18 JANUARI 2023

Att tänka på inför medarbetarsamtalet

Står medarbetarsamtal på agendan? Oddworks hr- och rekryteringsexperter ger svar på dina frågor om vad du ska tänka på för att lyckas med ett samtal som gynnar både dig och dina medarbetare. Scrolla ner för att ta del av våra tips på hur du kan förbereda dig inför, under och efter medarbetarsamtalet.

 

Syftet med ett medarbetarsamtal är utveckling – för individen, gruppen och organisationen i helhet. För att lyckas med ett motiverande samtal som blir en win-win för både dig och dina medarbetare, finns det några saker som är bra att ha i bakhuvudet. Innan det är dags för samtalet behöver både du som chef och din medarbetare fundera och reflektera över ett antal områden så som bland annat medarbetarens prestation, framtidsvision och utveckling. Detta för att du ska ha möjlighet att ge feedback och stöd och för att medarbetaren ska kunna ställa frågor och ge sin input. Och kom ihåg – en gemensam bild behöver inte betyda att ni faktiskt är helt överens på alla punkter.

Ladda ner vår gratisguide till medarbetarsamtalet

Ta del av våra tips på hur du lyckas med ett givande samtal för både dig och dina medarbetare. Ladda ner vår kostnadsfria mall här!

 

Vad ska man snacka om?

Mötesrummet är bokat, kaffekoppen är framme. Nu till själva samtalsämnena. Målet med medarbetarsamtalet är att diskutera medarbetarens personliga målsättningar och utvecklingsbehov för att komma fram till hur du på bästa sätt kan möta dessa. Nedan har vi samlat några exempel på topics som är bra att lyfta:

Nuläge – Här diskuterar ni medarbetarens nuvarande arbetssituation och reflekterar tillsammans om vad som funkar, vad som kan förbättras eller förändras. Hur trivs medarbetaren med sina uppgifter? Hur upplevs arbetsbelastningen och arbetsmiljön? Kan återkoppling och feedback från dig bli bättre?

Framtid – Gå igenom avdelningens eller teamets övergripande mål och diskutera fram individuella karriärsmål för medarbetaren. Kan medarbetaren tänka sig att ta axla mer krävande arbetsuppgifter? Är vidareutveckling inom organisationen intressant? Är lön en viktig faktor?

Tillbakablick – Tänk tillbaka på förra medarbetarsamtalet och summera vad ni gick igenom då och vilka framsteg som har gjorts sen dess. Gav de kortsiktiga målen önskat resultat? Vad återstår att genomföra? Om det finns något kvar att genomföra, vad är anledningen till detta?

Uppföljning och återkoppling

Efter avslutat medarbetarsamtal är det dags för en retro. Summera vad du och din medarbetare pratade om under medarbetarsamtalet och diskutera likheter och eventuella skillnader i era uppfattningar och förväntningar. Passa även på att reflektera över din egen prestation under samtalet – fanns det något du skulle behöva göra annorlunda till nästa tillfälle, eller något som gick extra bra och som du kan ta med dig in i nästa samtal?

Tre snabba tips för medarbetarsamtalet

Vill du ha fler råd för hur du skapar en öppen och ärlig dialog där både du och din medarbetare får möjlighet att bidra och påverka? Daniella Ravan, Head of Recruitment på Oddwork delar med sig av sina tre bästa tips för ett framgångsrikt medarbetarsamtal.

  1. Förbered samtalet noga. Låt medarbetaren ta del av de områden ni ska diskutera under samtalet innan mötet.
  2. Inled med agendan och förklara vad du som ledare hoppas på att få ut av mötet. Låt sedan medarbetaren lyfta om det är något hen önska fokusera extra på.
  3. Sätt mätbara mål utifrån de insikter och förbättringar som kommer fram under mötet och följ upp noggrant.

Författare

Cassandra Andersson

Cassandra är copywriter på Oddwork och del av Team Communications. När hon inte skriver artiklar ansvarar Cassandra för våra jobbannonser och hennes #1 partytrick innefattar att skapa en stol av en champagnekork.

Relaterade insights

Rekrytering

Det här behöver du ha koll på innan du börjar rekrytera

Läs mer

Rekrytering

Tre steg till att hålla en lyckad intervju (och de vanligaste fallgroparna)

Läs mer

Employer Branding

Quiet quitting – därför är det ute att visa framfötterna 

Läs mer

Prenumerera på insights