Två perspner vandrar i fjällmiljö. Den ena personen pekar mot något i fjärran.

Oddwork 🧡 LKAB

LKAB: En digital kampanj som engagerade över 35 miljoner människor

Hur lockar man en nationell och internationell talangmålgrupp med eftertraktad kompetens att flytta till Norrbotten? Läs mer om vårt samarbete med LKAB och vår digitala employer brandingkampanj som engagerade över 35 miljoner människor i 120 olika länder.

Bakgrund

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som har tagit ledningen i den globala omställningen av järn- och stålindustrin. Med det ambitiösa målet att vara helt utsläppsfria vad gäller koldioxid från egna processer och produkter senast 2045, stod de inför utmaningen att öka relevant arbetskraft inom många olika områden, från många olika länder. 

Uppdraget

Med avstamp i LKAB:s framtagna kampanjkoncept: Our greatest challenge. Your greatest opportunity, bestod Oddworks uppdrag av att arbeta fram en omfattande kampanjplan för att skapa kännedom och attrahera kompetens inom ingenjörsvetenskap, geovetenskap och kemi som är helt avgörande för LKAB:s övergripande affärsmål och framtid. En målgrupp som inte växer på träd i Sverige – och speciellt inte i Norrbotten. 
 
I både den nationella och den internationella målgruppen fanns dessutom en begränsad kännedom om LKAB som arbetsgivarvarumärke och en utmaning i att få önskade talanger att flytta till norra Sverige, ett livsavgörande beslut som kräver noga övervägning 

En person i klättringsutrustning står på toppen av ett berg och tittar ut över bergstopparna.

Kampanjens syfte & mål

Kampanjens huvudsyfte var att öka kännedomen om LKAB som helhet och attraktionskraften på talangmarknaden både nationellt och internationellt.

För att lyckas med detta ville vi med kampanjen förmedla den unika chansen att bidra i den gröna omställningens viktiga uppdrag, alla spännande möjligheter som finns inom LKAB och det unika livet i norra Sverige.  

När kännedom byggts och intresse väckts, fokuserade kampanjen på att öka antalet ansökningar till önskade tjänster. Genom detta stegvisa tillvägagångssätt strävade vi mot att skapa en engagerande väg från kännedom till konkret intresse, vilket i slutändan syftade till att leda till ökad ansökningsaktivitet.  

Så gjorde vi

Under kampanjarbetet har vi, med LKAB:s övergripande kampanjkonceptet som grund, anpassat och integrerat koncept och budskap i olika teman enligt REAN-modellen för att bäst möta specifika mål och målgrupper i varje fas.    

En övergripande strategi formulerades, där framtagna koncept, bilder och video integrerades i digitala kampanjer samt en ny dedikerad landningssida. 

Under kampanjens gång skräddarsyddes innehåll, inklusive bilder, video och budskap, för olika plattformar (Instagram, Facebook, LinkedIn, Google Ads, Youtube och Native). Denna anpassning genomfördes i enlighet med olika målsättningar enligt REAN-modellen.  


Resultat & effekt

En målsättning med kampanjen var att öka attraktionskraften, både för LKAB som arbetsgivare och för Norrland som plats att arbeta och leva. I en undersökning av Novus, på uppdrag av LKAB, framgår det att flyttviljan till norra Norrland ökat från år 2022 till år 2023.  

LKAB är nu även en nykomling på listan över topp 10 mest attraktiva arbetsgivare enligt Young Professionals enligt Karriärföretagen. Utöver detta ligger LKAB på plats 25 i Universums undersökning av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2023, och för första året någonsin är LKAB med på Academic Works lista YPAI.   

Genom kampanjen har vi inte bara bearbetat för oss redan kända orter utan också upptäckt nya marknader som Italien, Serbien och Ukraina som LKAB ser som högintressanta att bearbeta och locka talanger från. Där har vi genom kampanjen kunnat se speciellt högt intresse genom visnings- och klickfrekvenser trots att vi inte tidigare bearbetat dessa marknader.   

129 681 507 visningar

Sammanlagt har kampanjen på digitala kanaler fått 129 681 507 visningar inom talangmålgruppen, vilka i sin tur har engagerat sig i kampanjen 28 518 385 gånger. Detta har resulterat i 1 759 883 klick in till LKAB:s kampanjsida under perioden. 

195% bättre klickfrekvens jämfört med branschgenomsnittet

Kampanjen har inte bara setts, utan också genererat enormt intresse och engagemang hos målgruppen. Med en genomsnittlig klickfrekvens på 1,36% jämfört med branschstandarden på 0,47% har LKAB:s kampanj presterat 195% bättre än branschgenomsnittet. 

Engagemang hos 35 miljoner människor i 120 olika länder

Data visar tydligt att LKAB har nått den relevanta målgruppen och att man fått värdefulla insikter om målgruppens beteende och egenskaper. LKAB har nått över 35 miljoner människor i 120 olika länder genom kampanjerna. 

Ansökningar har ökat med 30%

Kampanjaktiviteterna har lett till ökad trafik på kampanjsidan och rekordhögt söktryck på lediga jobb hos LKAB. Under 2023 var antalet ansökningar 19 808, jämfört med 13 182 st året innan vilket innebär 30% i ökning.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fler success stories

Employer Branding

Starship Technologies: The talk of the town. Eller världen.

Recruitment

Renta: Rekrytering från norr till söder

Employer Branding

Sendify: Att skapa EVP- och aktiveringsstrategi – del ett