Tre personer vid ett bord sett från sidan. En har en blå mygg i händerna och de andra två sitter framför varsin laptop.

Employer Branding

Fem tips för
effektiv intern-
kommunikation

31 JANUARI 2024

En arbetsdag består till stor del av internkommunikation, oavsett roll och företag. Du kanske skickar mail, minglar i lunchrummet, sitter i möten, stämmer av med chefen eller ringer ett samtal för att kolla upp den där viktiga detaljer som din kollega alltid har koll på. Men internkommunikation är mer än trevliga samtal – det är också ett verktyg som hjälper dig att skapa riktning, klarhet och sammanhang i företagets strategi och visioner.  

För att vara konkret, syftet med internkommunikation är att skapa engagemang, framgång och action. Låt oss dyka djupare i hur vi upprätthåller bra och effektiv internkommunikation – en komplex men viktig process för alla organisationer! 

 

Därför är internkommunikation viktigt för ditt arbetsgivarvarumärke 

Inom employer branding är internkommunikation en viktig pusselbit för att skapa en atmosfär av tillit, engagemang och öppenhet bland medarbetare. Rent konkret handlar det om att hålla medarbetare informerade om företagets beslut, förändringar och framsteg. När medarbetare känner sig involverade blir de mer benägna att vara ambassadörer för företaget och bidra till att sprida en positiv känsla för företaget som en attraktiv arbetsgivare. Det är just detta vi på Oddwork brinner för. Att fler människor får göra det de verkligen vill – på en arbetsplats där de verkligen trivs.

 

Positiva effekter av bra internkommunikation 

 

Högre medarbetarnöjdhet

En organisation som prioriterar internkommunikation visar att den bryr sig om sina anställda och deras välbefinnande. Genom att sprida relevant och viktig information till medarbetarna känner de sig mer delaktiga och informerade, vilket i sin tur kan öka både engagemang och trivsel på arbetsplatsen.
 

Ökad innovationsförmåga

Genom att främja en transparent kultur kan internkommunikation även uppmuntra till kunskapsdelning och idéutbyte. När medarbetare känner sig bekväma att dela sina idéer och åsikter kan det leda till kreativa lösningar, processförbättringar och innovation inom organisationen. Winwin!
 

Bättre genomförande av strategier och mål

Tydlig internkommunikation hjälper även till att förankra organisationens strategier och mål på alla nivåer. När anställda är medvetna om organisationens övergripande vision och mål kan de arbeta mot samma riktning och fatta beslut som stöder dessa mål. Detta kan i sin tur leda till en mer enhetlig och effektiv verksamhet.

Fem tips för att skapa effektiv internkommunikation  

1. Se över vilka kommunikationskanaler som används

Den senaste rapporten från Coveo visar att medarbetare lägger i snitt 3,6 timmar av arbetsdagen på att leta information. 3,6 timmar! Genom tydlig struktur och genomtänkta kanalval kan de timmarna minska markant – och medarbetarna kan istället fokusera på rätt saker.
 

2. Genomför en målgruppsanalys på den interna styrkan

Precis som varumärket har olika externa målgrupper, finns det även olika interna målgrupper. Ett vårdföretag kommunicerar inte på samma sätt och i samma kanal med patienter, leverantörer och anhöriga. Men hur kommunicerar de med den interna styrkan? Genomför en intern målgruppsanalys och fråga hur de olika grupperna föredrar att kommunicera. Teamet med sjuksköterskor kanske föredrar internmöten medan undersköterskorna föredrar Teams-möten. Våga anpassa både budskap och kommunikationskanal för de olika interna målgrupperna!

3. Ledarna sätter standarden!

Hur effektivt ledarna kommunicerar internt spelar en viktig roll för hela organisationens klimat och kultur. Till ledaren: Hur aktivt och konsekvent kommunicerar du med dina medarbetare för att säkerställa att de är informerade, engagerade och delaktiga i organisationens mål och beslut?
  

4. Hitta ert varför

Kan medarbetarna besvara frågor som:

  • Vilka är våra mål?
  • Varför går jag till jobbet varje dag?
  • Vad bidrar jag till?
  • Hur ska vi nå företagets mål?

Genom att bjuda in medarbetarna i dessa konversationer skapas förtroende. Och med förtroende kommer engagemang och samhörighet.

5. Använd enkäter och undersökningar för att ta tempen på organisationen

En kultur där medarbetare känner sig hörda skapar en trygg grund för all kommunikation. Använd enkäter, medarbetarsamtal och öppna diskussioner för att få insikter hur kommunikationen och ledarskapet kan förbättras.

Vill du prata vidare om internkommunikation och företagskultur?

Kontakta oss

Du kanske också gillar:

Employer Branding

Aktivera ditt employer brand med employee video testimonials!

Läs mer

I förgrunden syns en kvinna som ler och har brunt, axellångt hår. I bakgrunden står hennes team, bestående av fyra personer. Alla är ledigt klädda och ser in i kameran.

Employer Branding

Därför ska mätbarhet vara en del av din employer brandingstrategi

Läs mer

I förgrunden en person som syns suddigt, i fokus två personer i vinterkappor som ler och riktar sin uppmärksamhet mot personen i förgrunden.

Rekrytering

Hyra in eller rekrytera personal – så identifierar du den bästa strategin för din verksamhet

Läs mer

Prenumerera på insights