Employer Branding

Hållbarhet & employer branding – Employer Branding Talks 20 september

22 SEPTEMBER 2022

Hållbarhet. Ett stort, svårt och viktigt ämne som bara blir mer aktuellt för varje dag. Efter en sommar som kantats av värmerekord, torka och bränder, ställer sig allt fler frågan om hur man kan påverka klimatet till det bättre. I takt med det växande engagemanget, ökar även kraven på arbetsgivarna att ställa om till en hållbar arbetsplats. hur ska du gå tillväga för att möta kandidaternas förväntan på bästa sätt? Och hur påverkar och påverkas egentligen hållbarhetsfrågan av employer branding?

I vårt sjunde Employer Branding Talk ägnar vi 45 minuter åt ämnet hållbarhet och lyssnar till hållbarhetsstrategen Axel Boethius tips på hur vi kan tänka kring frågan – både som anställd och företagsledare. Se inspelningen av eventet här.

Vill du ställa om till en mer hållbar arbetsplats och skapa positiva förändringar i din organisation? Då vill vi på Oddwork tipsa om en utmaning som vi själva har genomfört, Breakits Climate Challenge – en digital bootcamp som går ut på att göra det nya näringslivet klimatsmart. Här kan du hitta mer information.  

Hållbarhetsfrågans effekt på employer branding 

Enligt rapporten The Deloitte Global Milennial Survey från 2019, är ungas syn på framtiden präglad av pessimism och oro gällande karriär, sitt eget liv och världen i stort. Klimatet och naturkatastrofer är vanliga rädslor och dessutom har förtroendet för både företag och politiker minskat. Rapporten omfattar svar från 13 400 millennials i 42 länder samt 3 000 personer i generation Z från 10 länder. 

Med andra ord krävs det att organisationer förstår hur de ska möta dessa krav på samhällsansvar, mångfald och miljötänk för att vinna framtida talangers förtroende. Precis som inom employer branding, är äkthet en stark trend vad gäller både intern som extern kommunikation när det kommer till ämnet hållbarhet. 

” Framgångsrika företag låtsas inte vara perfekta, utan är transparanta kring utmaningarna och ger energi till medarbetare att genomföra resan tillsammans. ”
— Axel Boethius, hållbarhetsstrateg

Tre tips för att ställa om till en hållbar arbetsplats 

Vad vi än känner för klimatfrågan, kommer den att påverka oss. Redan 2025 kommer 3 av 4 arbetssökande leta efter och kräva hållbarhetsansvar hos arbetsgivare. Dessutom kommer kostnaderna för att vara passiv bli överskådligt större i ett långsiktigt perspektiv. Så var och hur börjar man förändringen mot en hållbar arbetsplats? Axel Boethius delar med sig av tre konkreta tips!  

Starta och gör något.

Ta ett steg i taget och börja med små uppnåbara mål som är positiva och dessutom ger energi och inspiration att göra mer.

Kommunicera!

Om ni är osäkra på hur ni ur er position kan påverka positivt, berätta om det för era anställda och fokusera på vad ni vill utveckla framåt och vad ni kan göra idag. Som företag är det av vikt att kommunicera strategin bakom för att bygga förtroende och en stark kultur.

Tänk holistiskt.

Som individ kan du börja med att skala ner på saker du inte behöver, se över dina vanor kring mat, transport och streamingstjänster. Det är även bra att få en överblick över dina pengar och pensioner. 100 bolag står för över 70 % av alla utsläpp, se om du kan göra något där för att minska ditt klimatavtryck.  

Författare

Cassandra Andersson

Cassandra är copywriter på Oddwork och del av Team Communications. När hon inte skriver artiklar ansvarar Cassandra för våra jobbannonser och hennes #1 partytrick innefattar att skapa en stol av en champagnekork.

Relaterade insights

photo of speakers EBT 5

Employer Branding

Datadriven företagskultur i realtid – Employer Branding Talks 22 mars

Läs mer

Employer Branding

Quiet quitting – därför är det ute att visa framfötterna 

Läs mer

Employer Branding

Vad är Employer Value Proposition (EVP)?

Läs mer

Prenumerera på insights